ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР №6. Тема. Інтеграл та його застосування

Варіант 2

Приклад 1. Обчисліть інтеграл:
1) визначений інтеграл

Розв'язання: Інтеграл від одиниці розділеної на косинус квадрат рівний тангенсу, тому залишається підставити межі інтегрування
інтегрування
В результаті інтегрування отримали одиницю.

2) інтеграл
Розв'язання: Записуємо перший доданок у вигляді показникової функції та інтегруємо
інтегрування
обчислення
Як бачите, нічого надзвичайного в інтегруванні немає, головне знати правила.

 

Приклад 2. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції у = х4 та прямими у = 0, х =2.
Розв'язання: Зобразимо функції на графіку
площа фігури, графік
Щоб знайти межу інтегрування прирівняємо функції
точка перетину
Площу знаходимо інтегруванням різниці функцій
площа фігури, інтеграл
Площа рівна 6,4 одиниці квадратні.

 

Приклад 3. Знайдіть для функції
f(x)=5x^4+3x^2-7
первісну, графік якої проходить через точку А (1; - 4).

Розв'язання: Знаходимо первісну функції інтегруванням
первісна
В формулу первісної входить невідома C, яку знаходимо з умови проходження первісної через точку А (1; - 4).

обчислення сталої
Підставляємо знайдену сталу у рівняння первісної
рівняння первісної

 

Приклад 4. Обчисліть інтеграл:

1) складний інтеграл
Розв'язання: При інтегруванні слід враховувати, що функції є складеними
інтегрування
обчислення
обчислення
Решта обчислень зводиться до знання синусів та косинусів.

 

2) визначений інтеграл
Розв'язання: Легко помітити, що 2 доданки скорочуються. Можливо в авторів невелика помилка у завданні. Представимо корінь у знаменнику через показникові функцію та візьмемо інтеграл

обчислення інтегралу

Ітеграл рівний 20.

 

Приклад 5. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції y=x^2+1 та прямою у = х + 3.
Розв'язання: Для наочності намалюємо обидві криві
площа фігури, графік
Бачимо, що пряма знаходиться вище параболи. Знаходимо точки перетину кривих
точки перетину
Від верхньої кривої віднімаємо нижню та знаходимо площу інтегруванням
площа, інтегрування
інтегрування

Площа рівна 4,5 одиниці квадратні.

 

Приклад 6. Використовуючи геометричний зміст інтегралу, обчисліть

інтеграл
Розв'язання: Запишемо корінь у вигляді функція
Зведемо функцію до канонічного вигляду, для цього піднесемо її до квадрату
рівняння кола
Це рівняння кола з центром в (0;0), і радіусом R=3. Його площа рівна
площа круга
Нас цікавить тільки площа верхньої половини, тому знайдене значення ділимо на два
площа фігуури
Графік функції та заштрихованої площі наведено нижче.
графік круга
Площа рівна 4,5*Pi одиниці квадратні.
Відповідь: .

На цьому типова контрольна робота для одинадцятих класів розв'язана. Вибирайте цікавий для себе матеріал та аналізуйте.

Переглянути контрольну роботу