ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

КР №3. Тема: Показникова функція. Показникові рівняння і нерівності

1 Варіант

Приклад 1. Порівняйте числа m і n, якщо:
1) показникова нерівність
Розв'язання: При перевірці використовуйте правило: Якщо основа більша одиниці, то при розкритті нерівності знак між показниками зберігається, якщо менша одиниці – знак змінюємо на протилежний. В даному завданні основа більша одиниці тому відповідь наступна m>n

2) показникова нерівність

Розв'язання: Одиниця в радіанах це фактично1/3.14 частинка від Pi. Синус приймає значення між нулем і одиницею, а отже основа показникової нерівності менша одиниці. На основі цього знак між степенями міняємо на протилежний

 

Приклад 2. Розв'яжіть рівняння:
1) показникове рівняння ;
Розв'язання: Розпишемо перший доданок у вигляді перетворення . Тоді показникові рівняння спроститься до наступного
показникове рівняння
Розв'язати таке рівняння може кожен школяр
розв'язання
x=3
– розв'язок рівняння.

2) показникове рівняння
Розв'язання: Показникові рівняння заміною змінних заміна змінних зводимо до квадратного
квадратне рівняння
Згідно теореми Вієта розв'язки приймуть значення
корені рівняння
Повертаємося до заміни і визначаємо невідому
обчислення
Другий корінь не має фізичного змісту, оскільки
несумісність
Отже, x=3 – єдиний розв'язок показникового рівняння.

 

Приклад 3. Знайдіть множину розв'язків нерівності
показникова нерівність
Розв'язання: Основа при показнику менша одиниці, тому при розкритті нерівності знак змінюємо на протилежний
нерівність
розв'язок
Нерівність нестрога, тому край входить в розв'язок. За цим постійно треба слідкувати.

 

Приклад 4. Розв'яжіть рівняння
показникове рівняння
Розв'язання: Перетворюємо праву частину показникового рівняння
перетворення
Оскільки маємо одну і ту ж основу
рівняння
то прирівнюємо показники
показники
Після розкриття дужок та групування доданків отримаємо квадратне рівняння для визначення невідомих показників
спрощення
спрощення
квадратне рівняння
Коренями за теоремою Вієта будуть числа
корені рівняння
Ці два значення і є розв'язками показникового рівняння.

 

Приклад 5. Розв'яжіть нерівність:
1) показникова нерівність
Розв'язання: Перетворимо праву сторону нерівності так, щоб справа і зліва була однакова основа
перетворення
Оскільки основа 0,1<1, то знак при розкритті нерівності змінюємо на протилежний
нерівність
нерівність
нерівність
Знаходимо нулі чисельника і знаменника
нулі
Перевіряємо знак на інтервалах підстановкою точки, для прикладу x=0
знак
Отже на двох інтервалах
розв'язок

нерівність виконується
Відповідь: розв'язок

2) показникова нерівність
Розв'язання: Вводимо заміну змінних заміна змінних , яка дозволить звести показникові нерівність до квадратичної
перетворення
квадратична нерівність
Знаходимо дискримінант
дискримінант
та корені рівняння
корені рівняння
Перевіркою в нулі
знак
переконуємося, що нерівність виконується між коренями.
Повертаємося до заміни і визначаємо показники
показник
показник
Оскільки нерівність нестрога, то розв'язком показникової нерівності буде проміжок
розв'язок

 

Приклад 6. Розв'яжіть рівняння
показникове рівняння
Розв'язання: Розділимо рівняння на множник
перетворення
В такий спосіб вдається звести показникові рівняння до простого вигляду
показникове рівняння
Заміною змінних
заміна змінних
перетворюємо рівняння до квадратного
квадратне рівняння
Обчислюємо дискримінант
D=1-4*4*(-18)=1+288=289
та корені
корені вадратного рівняння
Повертаємося до заміни і визначаємо шуканий показник
показник
Другий корінь немає змісту розглядати, оскільки число в показнику не буває від'ємним
несумісність
Зажди пам'ятайте про це і відсікайте зайві корені. Єдиним коренем рівняння є x=-2.
Відповідь: x=-2

На цьому ознайомлення з можливими завданнями контроьної роботи з теми "Показникові рівняння та нерівності" добігає кінця. Використовуйте даний матеріал з користю для навчання, вдосконалюйте практичний рівень обчисленням подібних завдань самостійно. Адже як не крути, а досвід приходить з пратикою.

Переглянути контрольну роботу