ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР №4.Тема: Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності. Похідна показникової і логарифмічної функцій

1 Варіант

Приклад 1. Знайдіть область визначення функції
у = lg(4х -1).

Розв'язання: За означенням логарифма функція в дужках має бути додатною. Звідси виписуємо умову на область визначення логарифма
4х -1>0; 4х >1;x>1/4.
Область визначення складається з одного інтервалу
ОДЗ

 

Приклад 2. Розв'яжіть рівняння:

1) логарифмічне рівняння;

Розв'язання: Розкриваємо логарифм
розкриття логарифма
лінійне рівняння
Отримали лінійне рівняння відносно невідомої. Розв'язок знайти під силу кожному
розв'язок

2) логарифмічне рівняння

Розв'язання: Основи логарифмічного рівняння рівні, тому прирівнюємо функції в дужках.
рівняння
спрощення
Дужки спрощуються до квадратного рівняння
квадратне рівняння
За теоремою Вієта маємо наступні корені
корені квадратного рівняння
Але не спішіть виписувати у відповідь обидва корені. Досі не перевірена область визначення логарифмів. Після перевірки

отримаємо, що лише x=9 задовільняє цю умову (є розв'язком).
Відповідь: 9.

 

Приклад 3. Розв'яжіть нерівність
логарифмічна нерівність

Розв'язання: Маємо нерівність в якій з двох сторін задано логарифми. Оскільки основа 0,9 < 1, то при розкритті нерівності слід змінити знак на протилежний
нерівність
До цієї умови додаємо дві умови на область визначення логарифмів та об'єднуємо їх у систему нерівностей
система нерівностей
Перетином усіх інтервалів буде лише один розв'язок – він і є розв'язком нерівності.
Відповідь: (4;6].

 

Приклад 4. Обчисліть значення виразу
приклад на логарифм

Розв'язання: Використовуючи ряд властивостей логарифма знаходимо значення виразу
обчислення
Думаю у викладенні Вам усе зрозуміле і дані властивості Ви знаєте.
Відповідь:1.

 

Приклад 5. Знайдіть корені рівняння:

1) логарифмічне рівняння

Розв'язання: ОДЗ x>3. Основи в логарифмів однакові, тому може згрупувати їх під один
внесення під логарифм
Розкриваємо логарифм і отримуємо квадратне рівняння відносно невідомої
рівняння
квадратне рівняння
Воно достатньо просте тому корені знаходимо за теоремою Вієта
теорема Вієта
корені рівняння
Область визначення відкидає один корінь і остаточно маємо x=4.
Відповідь: 4.

2) логарифмічне рівняння

Розв'язання: За властивістю логарифма маємо дві умови
умова
Також перетворимо один із доданків, використавши властивість логарфма
властивість логарифма
Логарифмічне рівняння перетвориться до вигляду
логарифмічне рівняння
З вигляду бачимо, яку заміну слід робити
заміна змінних
Помножимо на неї рівняння
рівняння
та запишемо у вигляді квадратного рівняння
квадратне рівняння
Його корені приймають значення
корені квадратного рівняння
Повертаємося до заміни і знаходимо розв'язки
розв'язок
розв'язок
Кожен з них задовільняє наведені вище умови.
Відповідь: 25; 1/5.

 

Приклад 6. Розв'яжіть нерівність

Розв'язання: Вводимо заміну змінних заміна змінних та розв'язуємо нерівність відносно неї
нерівність
корені
Нерівність виконується за межами знайдених коренів. Тепер повертаємоя до заміни і розписуємо дві нерівності


Розв'язком є два інтервали і .
Відповідь:

 

Приклад 7. Складіть рівняння дотичної до графіка функції у точці з абсцисою x0=0.

Розв'язання: Знайдемо спочатку складові рівняння дотичної. Для цього обчислимо похідну функції

та підставимо задану точку

Обчислимо значення функції в точці

Підставляємо в формулу дотичної

у=-3(х-0)+1=-3х+1.
Графік функції з дотичної наведено нижче

графік функції

Відповідь: у=-3х+1.

 

Приклад 8. Побудуйте графік функціїфункція

Розв'язання: Почнемо аналіз від кореня – підкоренева функція повинна бути невід'ємною

Логарифм десятковий від синуса повинен бути більший рівний нулю Це можливо коли синус досягає свого максимального значення – одиниці.

Розв'язком останнього є точки

Графічно це має вигляд

графік функції

Досить проста контрольна дозволяє в короткий час перевірити знання властивостей логарифма. Добре розберіть відповіді до завдань та спробуйте подібні завдання самостійно. Це дозволить сміливо себе почувати при проходженні тестів, самостійних, ЗНО.

Переглянути контрольну роботу