ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР №7. Тема. Узагальнення і систематизація знань учнів

Приклад 1. Знайдіть похідну функції
функція
та обчисліть її значення в точці x0=-2.
Розв'язання: За правилом розписуємо похідну від частки функцій.
похідна частки
спрощення
Після цього підставляємо точку
похідна в точці
Головне в цьому прикладі і подібних – не помилитися при обчисленні похідної.
Відповідь: значення похідної

 

Приклад 2. Обчисліть інтеграл:

1) інтеграл
Розв'язання: Застосовуємо одну з найпростіших формул інтегрування та підставляємо межі
обчислення інтегралу
обчислення
Відповідь: 3.

2) інтеграл
Розв'язання: Інтеграл від функції обчислюємо за табличною формулою інтегрування рівний тангенсу
інтегрування
Відповідь:

 

Приклад 3. Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції
функція
у точці з абсцисою x0=9.
Розв'язання: Обчислюємо похідну функції

похідна функції

Знаходимо кутовий коефіцієнт дотичної підстановкою точки x0=9
похідна в точці
Обчислюємо значення функції в точці дотику
значення функції
Знайдені величини підставляємо в формулу дотичної

рівняння дотичної

Графік функції і дотичної наведено нижче

графік функції, дотичної
Відповідь: -4x+9.

 

Приклад 4. Розв'яжіть рівняння:
1) показникове рівняння
Розв'язання: Показникове рівняння записуємо у вигляді
спрощення рівняння
та множимо на 6 для зручності
показникове рівняння
Далі вводимо заміну змінних
заміна змінних
яка перетворює рівняння на квадратне
квадратне рівняння
За теоремою Вієта корені рівні
корені рівняння
Останній відкидаємо, оскільки він не дає вкладу
умова
Повертаємося до заміни і знаходимо показник на основі першого кореня
знаходження показника
Відповідь: 1.

2) показникове рівняння
Розв'язання: Розписуємо показникове рівняння
спрощення
Наступним кроком виносимо множник та групуємо доданки, що залишилися
перетворення
перетворення
Подальші маніпуляції дозволяють швидко знайти розв'язок
рівняння
розв'язок
Відповідь: 4

3) логарифмічне рівняння
Розв'язання: Почнемо аналіз із встановлення ОДЗ логарифма
ОДЗ логарифма
За властивістю логарифма суму перетворюємо на добуток
спрощення
Позбуваємося логарифма в правій і лівій частинах
експонування
рівняння
В результаті прийдемо до квадратного рівняння
квадратне рівняння
Корені обчислюємо через дискримінант
дискримінант
корінь рівняння
корінь рівняння - не належить області визначення.
Отже, x=5 – єдиний розв'язок логарифмічного рівняння.
Відповідь: 5.

4) логарифмічне рівняння
Розв'язання: Перетворимо основу в другому доданку

логарифмічне рівняння
Рівняння розв'язуємо введенням нової змінної
заміна змінних
При цьому отримаємо квадратне рівняння
квадратне рівняння
Теорема Вієта дає наступні корені
корені рівняння
Повертаємося до заміни і визначаємо невідомі x
розв'язок
розв'язок
Отримали два розв'язки.
Відповідь: 1/128, 8.

 

Приклад 5. Розв'яжіть нерівність
логарифмічна нерівність
Розв'язання: Маємо логарифмічну нерівність з основою більшою одиниці (8>1). При розкритті знак нерівності зберігається + виписуємо дві умови на ОДЗ логарифма. Все це об'єднуємо в систему нерівностей
система нерівностей
З якої встановлюємо потрібні інтервали
нерівність
корені
Спільним для усіх умов буде один інтервал
розв'язок
Відповідь: розв'язок

 

Приклад 6. Знайдіть на інтервалі інтервал первісну функції
функція
графік якої проходить через точку
точка
Розв'язання: Для початку знайдемо первісну функції
первісна
Далі з умови проходження через точку А, знаходимо невідому сталу
рівняння на невідому
Підставляємо в формулу первісної

рівняння первісної
На цьому завдання виконано.

 

Приклад 7. Дослідіть функцію функція та побудуйте її графік.

Розв'язання: Почнемо аналіз із ОДЗ -D(f)=R. Перевірка на парність
умова парності
показує, що функція парна. Визначаємо нулі функції
рівняння
рівняння
рівняння
х=1; х=-1 – нулі функції.
В нуі функція рівназначення в нулі
Знаходимо похідну функції
похідна функції
та прирівнюємо її до нуля
рівняння
рівняння
Отримаємо три точки екстремуму
х=0; х=-1; х=1.
Перевіряємо знак похідної
знак похідної

Отже функція спадає на інтервалах
проміжки спадання функції
та зростає на наступних
проміжки росту функції
На основі цього виписуємо максимуми функції
максимум
та мінімум
мінімум

Графік функції має вигляд
графік функції

 

Приклад 8. На чотирьох картках записано числа 3, 4, 5 і 6. Яка ймовірність того, що добуток чисел, записаних на двох навмання вибраних картках, буде парним числом?
Розв'язання: Парні добутки запишемо в ряд
3*4, 3*6, 4*5, 4*6, 5*6.
Їх всього т=5.
Кількість всього пар рівна
кількість

Ймовірність визначаємо через відношення кількості сприятливих пар до загальної їх кількості
ймовірність
Відповідь: 5/6.

 

Приклад 9. Розв'яжіть нерівність
логарифмічна нерівність
Розв'язання: ОДЗ логарифма x>0. Перший доданок розпишемо у вигляді
логарифм
Надіюсь, що Вам усе зрозуміло в перетвореннях логарифма. Далі підставляємо у нерівність та розкриваємо дужки
логарифмічна нерівність
логарифмічна нерівність
Вводимо заміну змінних заміна змінних , та переписуємо нерівність у вигляді квадратичної
квадратична нерівність
Корені рівні
корені
розв'язок
розв'язок
Разом з ОДЗ це дає наступні розв'язки
розв'язок нерівності

 

Приклад 10. При яких значеннях b і с парабола у=х^2+bx+с дотикається до прямої у = 4х +1 у точці А (1; 5)?
Розв'язання: За умовою пряма у = 4х +1 є дотичною до параболи. З цього складаємо рівняння на кутовий коефіцієнт дотичної
кутовий коефіцієнт дотичної
В точці А (1; 5) маємо
рівняння
b=2;
Друга умова на значення функції
y(1)=5;
1+b+c=5;
b+c=4;
c=2.
Остаточне рівняння параболи у=х^2+2x+2.
Відповідь: b=2; c=2.

Переглянути контрольну роботу