ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР №6. Тема. Інтеграл та його застосування

1 Варіант

Приклад 1.Обчисліть інтеграл

1) інтеграл
Розв'язання: Застосовуємо табличну формулу неозначеного інтегралу та підставляємо межі
визначений інтеграл
Інтеграл рівний одиниці.

2) інтеграл
Розв'язання: Перетворимо другий доданок у дужках та виконаємо інтегрування
інтегрування

Обчислення не складні, тому Вам повинно бути все зрозумілим.

 

Приклад 2. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції функція та прямими у=0 і х=2.
Розв'язання: Одна межа інтегрування задана і рівна х=2. Другу обчислюємо з умови перетину функцій
умова перетиу функцій
На проміжку [0;2] вище буди йти крива , тому від неї віднімаємо пряму та обчислюємо площу інтегруванням
площа фігури
Графік функції із заштрихованою областю наведено нижче

графік функції

 

Приклад 3. Знайдіть для функції функція первісну, графік якої проходить через точку А (1; -2).
Розв'язання: Знайдемо загальний вид первісної
первісна функції
Константу С знаходимо з умови
F(1)=-2; -2=1-1+3+с; с=-5;
Підставляємо сталу у первісну
первісна
Графік первісної має вигляд

графік первісної

 

Приклад 4. Обчисліть інтеграл:
1)

Розв'язання: Підінтегральна функція є складеною і при інтегрування виникають додаткові множники, не забувайте про них
інтегрування складеної функції
обчислення
2) інтеграл

Розв'язання: Перетворимо перший доданок до зручного вигляду та інтегруємо у вказаних межах
визначений інтеграл
обчислення
В результаті отримаємо -4,5.

 

Приклад 5. Знайдіть площу фігури, обмеженої графіком функції функція та прямою y=2-x.

Розв'язання: Перша крива – це парабола з вітками донизу, друга – пряма. Площа шуканої фігури зображена нижче
графік функції, площа

Площа рівна інтегралу від різниці функцій (від верхньої потрібно відняти нижню). Але на практиці можуть бути задані будь-які криві і, припустимо, Ви не знаєте як вони розміщені.
В першу чергу потрібно знайти точки їх перетину
точки перетину
Корені квадратного рівняння за теоремою Вієта рівні
Друге завдання – з'ясувати, яка крива знаходиться вище.
На практиці це вирішується у наступний спосіб: можна підставити будь-яку зручну для обчислень точку в обидві функції і порівняти їх значення.
Візьмемо, наприклад x=0
значення функцій
Порівнявши значення бачимо, що парабола проходить вище прямої.
Але і це немає потреби робити, пам'ятайте, що площа за фізичним змістом величина додатна і при інтегруванні, якщо отримали від'ємне число – беріть його за модулем. Від верхньої кривої віднімаємо нижню та інтегруємо
інтегрування, площа
підстановка меж
обчислення

Якщо б від нижньої кривої віднімати верхню та інтегрувати, то інтеграл міняє знак на протилежний.
Площа – завжди додатна, слідкуйте за цим.
Відповідь: площа

 

Приклад 6. Використовуючи геометричний зміст інтегралу, обчисліть
інтеграл

Розв'язання: Запишемо підінтегральну функцію функція та піднесемо обидві частини до квадрату
або рівняння кола

Це рівняння кола радіусом R=2.
Його площа рівна
площа круга

коло, площа

Нас же цікавить лише верхня його половина, тому знайдене значення ділимо
на 2
площа півкола
Вивчайте формули інтегрування, користуйтеся ними на практиці і подібні задачі не будуть для Вас складними при проходженні ЗНО, тестах, контрольних.

Переглянути контрольну роботу