Теорія ймовірностей — є одним з важливих самотійних розділів математики, що вивчає та пояснює закономірності випадкових явищ. До таких відносять випадкові події, випадкові величини, функції що з ними пов'язані, закони розподілу випадкових величин.

Як окрема дисципіна теорія ймовірностей почала свій розвиток, ще за часів лихварства, коли товари тільки почали продавати. Тоді багатьом, хто мав талант проаналізувати ймовірнісні процеси (в наш час вміння порахувати видатки і прибутки) вдавалося без проблем розбагатіти, спекулюючи цінами товарів, часом року коли їх купили і продали, регіональним положенням торгових місць. Пізніше стрімкого розвитку теорія ймовірностей отримала в часи розвитку азартних ігор. Далі казино, букмекерські кантори не обходилися без ймовірності при встановленні ставок на різні змагання (кінні перегони, футбол, теніс, хоккей, бокс).

Сьогодні теорію ймовірності застосовують всюди – економіки всіх держав, кредити і депозити – знаходяться в рівноважному ( або розбалансованому стані) завдяки вибору хороших (невдалих) моделей. Любий пошук ціни попиту і пропозиції також продиктований ймовірнісними процесами. Вся техніка, якою користуємося, в найближчому майбутньому буде настільки оптимізована , що виходитиме з ладу в короткий термін після закінчення гарантії. І все тому, що монополії зацікавлені не в якості товарів, а в заробітку на їх реалізації.

Великий вклад в розвиток теорії ймовірностей, систематизацію як науки внесли Х.Гюйґенс, Б.Паскаль, П.Ферма, Я.Бернуллі, П.Лаплас, П.Л.Чебишов, А.М.Ляпунов та ще ряд відомих постатей. Математична статистика та теорія міри не обходяться без теорії ймовірностей.

Давайте резберемо, що ж Ви отримаєте співпрацюючи з нами!
З наведенного в розділі матеріалу Ви ознайомитеся з основами комбінаторики, теоремами про суму та добуток подій. Ви розрізнятимете сумісні і несумісні події, повторювані та незалежні випробування, вивчете базові теореми на яких побудовані основні закони статистичих та неперервних розподілів.
Крім цього, кожна тема підкріплена практикою. Після повного безкоштовного курсу Ви успішно зможете застосувати формулу Бернуллі , Байєса , Пуассона , Лапласа, обчислити числові характеристики статистичного розподілу, навчитеся будувати імовірнісні фунції, знаходити щільність ймовірностей. Задачі з теорії ймовірностей підібрано на основі рекомендацій щодо вивчення дисципліни у Вузах.

Для розширення практичної бази знань просимо і Вас співпрацювати, надсилайте нам методички із завданнями, копії електронні та скановані з готовими завданнями і ми зможемо надати Вам освітні послуги на ще вищому, якіснішому рівні. А зараз вибирайте категорію, яку Ви проходите в навчанні та аналізуйте наведені відповіді до задач з теорії ймовірностей.