Багато уваги і часу в навчанні студентів з точних і прикладних спеціальностей виділено курсу вищої математики. Вона потрібна економістам, прикладникам, механікам, статистам, фінансистам, логістам і т. д. Сама по собі математика розвиває вміння аналізувати і приймати оптимальні рішення, покращує інтуіцію, логіку, дисципліну.

На одних факультетах курс вищої математики більш розширений, на інших більш стислий і спрощений під потрібні задачі зі спеціальності. Та в кожному з випадків вона присутня і більшості студентів потрібна при здобутті вищої освіти.

В даній добірці статтей розділу Ви знайдете потрібну інформацію в наступних категоріях:

Важливіі задачі для заочників молодших курсів навчання про трикутник на площині та тетраедр в просторі Ви знайдете в розділі Вектори. Тут також є задачі на відшукання відстані до прямої, між прямими, умови паралельності та перпендикулярності, кут між прямими в просторі та на площині, лінії другого порядку.

Категорія Матриці й визначники лише назвою багато чого розказує. Тут Ви навчитеся транспонувати матриці, шукати їх ранг, обчислювати обернену матрицю. Все це допоможе розв'язувати Системи лінійних рівнянь. В категорії наведені приклади використання відомих методів на практиці, які зустрічаються в навчанні і дозволяють швидко знайти розв'язок.

При моделюванні та дослідженні процесів, які оточують нас не обійтися без Диференціювання і Інтегрування функцій. Наведені основні правила та методи, які дозволяють швидко відшукати потрібний інтеграл та похідну. Підібрані приклади на кожну статтю познайомлять Вас з усіма необхідними методами та способами розрахунку задач.

В категорії Ряди наведені основні правила за якими досліджують їх збіжність та показано на прикладах де і коли їх застосовувати. Приклади будуть цікавими та помічними студентам на практичних заняттях. І ще ряд категорій, без яких не обходиться вивчення курсу добре висвітлені в наведених статтях. Тож вибирайте, що цікавить Вас на даному етапі навчання та переходьте до вивчення теоретичного та практичного матеріалу.

Маю надію, що і Ви захочете взяти участь в роботі сайту. Наповнення категорій новими і корисними для Вас статтями не така і легка справа, та вимагає багато часу на розв'язання, перевірку, оформлення цікавих задач. Тому просьба до всіх студентів та випускників надсилати при можливості навчальні матеріали, контрольні, тести і т.д. В такий спосіб Ви допоможете не тільки сайту, а й майбутнім поколінням студентів.