ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Завантажити (скачать) відповіді: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

КР №4.Тема: Логарифмічна функція. Логарифмічні рівняння і нерівності. Похідна показникової і логарифмічної функцій

Варіант 2

Приклад 1. Знайдіть область визначення функції у = lg(6 – 4x).

Розв'язання: Логарифм визначений для додатних змінних. Це накладає наступні обмеження на функцію
6-4x>0; -4x>-6;

Областю визначення буде множина точок від мінус безмежності до 1,5.
область визначення

 

Приклад 2. Розв'яжіть рівняння:

1) логарифмічне рівняння
Розв'язання: Позбуваємося логарифма у рівнянні
потенціювання
та зводимо до лінійного рівняння
рівняння
Таке рівняння розв'язати під силу кожному.
10x-7=10; 10x=17; x=1,7.
Відповідь: х=1,7.

2) логарифмічне рівняння
Розв'язання: Почнемо аналіз з області визначення. Функції під логарифмом повинні бути додатні
умова
умова
Оскільки основи логарифмів рівні між собою, то прирівнюємо функції

Переносимо доданки в одну сторону від знаку рівності

та зводимо до квадратного
квадратне рівняння
За теоремою Вієта корені рівні
корені рівняння
Перший розв'язок відкидаємо, оскільки він не належить ОДЗ.
Відповідь: х=2.

 

Приклад 3. Розв'яжіть нерівність
логарифмічна нерівність
Розв'язання: Маємо логарифмічну нерівність, основи логарифмів якої менші одиниці (2/3<1 ), тому при розкритті нерівності знак змінюємо на протилежний. Крім того, функції під логарифмом мають бути додатними. Усе це записуємо в одну систему рівнянь для розв'язку нерівності
система нерівностей
Спільним для них усіх є інтервал
розв'язок
Відповідь: розв'язок

 

Приклад 4. Обчисліть значення виразу
логарифм, приклад
Розв'язання: Розпишемо різницю та суму логарифмів через логарифм частки та добутку. Дальше виконуємо прості спрощення
логарифм, обчислення
Досить цікавий приклад, який розриває найпростіші властивості логарифма.

 

Приклад 5. Знайдіть корені рівняння:

1) логарифмічне рівняння
Розв'язання: Записуємо обмеження на функції в логарифмічному рівнянні
ОДЗ
Зводимо доданки під один логарифм
рівняння
Позбуваємося логарифма
потенціювання

та зводимо рівняння до квадратного
квадратне рівняння
За теоремою Вієта корені рівні
теорема Вієта, корені
Оскільки перший корінь не належить ОДЗ, то єдиний розв'язок логарифмічного рівняння х=5.
Відповідь: 5.

 

2) логарифмічне рівняння

Розв'язання: Враховуючи властивість логарифма перепишемо рівняння у вигляді
перетворення
Домножимо праву і ліву частину на
логарифмічне рівняння
Дальше, думаю, всім зрозуміло, що необхідно виконати заміну змінних
заміна змінних
та звести рівняння до квадратного
квадратне рівняння
Обчислюємо дискримінант рівняння
D=9+16=25;
та корені
корені рівняння
Далі необхідно повернутися до заміни та знайти невідомі x
розв'язок
розв'язок
Отримали два розв'язки.
Відповідь:

 

Приклад 6. Розв'яжіть нерівність
логарифмічна нерівність
Розв'язання: Зразу виконуємо заміну змінних

заміна змінних
Логарифмічна нерівність перетвориться до квадратичної
квадратична нерівність
Корені рівняння -2 та 1
корені
В нулі функція від'ємна, тому нерівність виконується за межами інтервалу між коренями.

Знайдемо краї області
розкриття нерівності
Перше обмеження на логарифм, друге –з нерівності (основа логарифма менша одиниці, знак змінюємо на протилежний).
розкриття нерівності
Об'єднавши двіа інтервали отримаємо наступний розв'язок.
Відповідь: і

 

Приклад 7. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f(х)=ln(2x+3) у точці з абсцисою х0 = -1.
Розв'язання: Обчислюємо похідну від логарифма
похідна логарифма
В точці дотику похідна приймає значення
похідна в точці
Обчислюємо функцію в цій точці
значення функції
Знайдені величини підставляємо в формулу дотичної
y=2*(x+1)+0=2x+2.

Графік функції разом із дотичною наведено нижче.
графік функції

 

Приклад 8. Побудуйте графік функції корінь логарифма
Розв'язання: Подібного роду приклади слід добре проаналізувати. Функція під коренем повинна бути додатною
обмеження
Логарифм є більший рівний за нуль при змінній більшій одиниці

Оскільки косинус приймає максимум при 0 градусів, який рівний одиниці то слід розв'язувати рівняння
розв'язок
Графік функції зображено на рисунку
графік функції

Завдання не надто складні і дозволяють перевірити уміння школярів на практиці. Без знання властивостей логарифма Ви не зможете розв'язати складніших завдань, тож вчіть їх та використовуйте. Тільки тоді тести, ЗНО і подібні перевірки не будуть Вам на заваді.

Переглянути контрольну роботу