Контрольну роботу на інтегрування подібного складу завдань задають студентам 1, 2 курсів. Це здебільшого завдання для математиків, економістів, статистів, програмістів. Дані приклади задавали на контрольній роботі в ЛНУ ім. І. Франка, "Львівська Політехніка", КНЕУ також практикує подібні контрольні з інтегрування. Щоб формули в завданнях і відповідях не повторювалися самі завдання описувати не будемо. Всім і так відомо, що в завданнях потрібно або "Знайти інтеграл" , або "Обчислити інтеграл".


Приклад 8. Інтеграл знаходимо за правилом інтегрування частинами int(udv)=u*v-int(vdu). Тут головне правильно вибрати функції під правило. (Для себе запам'ятайте, що за dv вибирають періодичні функції, та такі які при диференціюванні з точністю до множника дають самі себе – експонента). В цьому інтегралі потрібно синус внести під диференціал
заміна в інтегруванні
Подальше інтегрування достатньо просте і на деталях зупинятися не будемо.
інтегрування

 

Приклад 9. Знову потрібно застосовувати правило інтегрування частинами udv. Тут маємо добуток періодичної функції на експоненту, тому що вносити під диференціал вибирати Вам. Можна як експоненту, так і косинус (отримаємо рекурентну формулу).
заміна змінної
Застосовуємо внесення під диференціал повторно
заміна змінної
Прийшли до рекурентної формули. Якщо записати інтеграл, який шукали та результат обчислень то отримаємо два подібні доданки
рекурентна формула
Групуємо їх та знаходимо шуканий інтеграл

 

Приклад 10. Маємо готовий запис інтегралу під правило udv. Знаходимо du та виконуємо інтегрування
заміна в інтегруванні

Зводимо інтеграл під табличну формулу та обчислюємо його

 

Приклад 11. Позначимо cos(ln(x))=u і знайдемо du для формули інтегрування, внесенням під диференціал
заміна змінної

До інтегралу повторно застосовуємо правило


Прийшли до рекурентної формули

з якої і обчислюємо невідомий інтеграл
інтеграл

 

Приклад 12. Для знаходження інтегралу виділимо в знаменнику повний квадрат. Далі застосовуємо табличний інтеграл
інтегрування функції
інтегрування функції
Добре запам'ятайте порядок чергування множників. Одиниця розділена на корінь з вільного члена фігурує перед арктангенсом, також цей множник присутній в арктангенсі перед змінною.

 

Приклад 13. Подібний інтеграл, тільки в знаменнику вже маємо корінь з квадратичної залежності. Виділяємо повний квадрат та зводимо під формули інтегрування
інтегрування функції
інтегрування функції
Ось такі бувають приклади на контрольній чи тестах. Добре запам'ятайте основні схеми інтегрування.
Як тільки Ви вивчите наведені схеми та методики зведення інтегралів під те чи інше правило, навчитеся бачити в прикладах табличні інтеграли та перетворення, які в кілька кроків дозволять Вам знайти інтеграл – то будь-яка контрольна робота, чи "зрізи" для Вас не будуть перешкодою в навчанні. Для цього потрібно розв'язати з десяток різних інтегралів до кожного з наведених прикладів. Всі решта після цього будуть для Вас подібними, а схема їх обчислень очевидною і зрозумілою для Вас. Якщо в навчанні зустрічаються складні інтеграли, або ж маєте сумніви у власних силах пам'ятайте – ми завжди готові надати допомогу. Як на контрольних так і на тестах, ця пропозиція актуальна не тільки для студентів стаціонарної форми навчання, а й для заочників та школярів. В 11 класі в навчанні з недавніх часів школярам також доводиться мати справу з інтегралами.

Готові розв'язки контрольної з інтегрування