Готові інтеграли функцій з контрольної роботи для студентів 1, 2 курсів математичних факультетів допоможуть вивчити не тільки схеми інтегрування, а й познайомлять з різноманітними прийомами, що полегшують знаходження інтегралів. Деякі завдання складні, і їх можуть зустріти в навчанні здебільшого математики, економісти, статисти, прикладники і фізики.

Інтегрування дробових функцій

Приклад 15. Наступні приклади на інтегрування дробів методом розкладу. Спершу знаменник розписуємо на прості множники, далі в залежності від їх вигляду дробову функцію записуємо через прості дроби з невідомими сталими.
інтеграл від дробу
розклад дробової функції на прості множники
Праву сторону зводимо до спільного знаменника
зведення до спільного знаменника
та розкривши дужки групуємо доданки при однакових степенях «ікс».
чисельник дробу
Прирівнявши коефіцієнти при однакових степенях змінної, приходимо до системи лінійних рівнянь (СЛАР), з якої знаходимо сталі. Систему можете обчислювати методом Крамера, Гауса, можете хоч користуватися "екселем" чи МатКадом. Головне знайти сталі
система рівнянь
Далі значення підставляємо в розклад функції та інтегруємо
інтегрування дробової функції


Приклад 16. Задано інтеграл дробово раціональної функції. Спершу розкладемо знаменник на прості множники
інтеграл, завдання
Далі записуємо під інтегралу функцію через суму простих дробів з невідомими множниками
розклад на прості дроби
Зводимо праву сторону під один знаменник
зведення під спільний знаменник
та з умови рівності чисельників
чисельник
складаємо систему лінійних рівнянь для визначення 4 невідомих сталих
. система рівнянь 4 порядку
Після обчислення СЛАР повертаємося до розкладу та виконуємо інтегрування дробів
Інтегруванняраціонального дробу
знаходження інтегралу


Приклад 17. Ще одне завдання на інтегрування дробової функції. За наведеною вище схемою обчислень розписуємо знаменник
приклад на інтеграл
та записуємо дроби для відшукання 3 сталих.
розклад на прості множники
Після зведення під спільний знаменник з коефіцієнтів при однакових степенях змінної
зведення під спільний знаменник
складаємо систему рівнянь. Цього разу вона досить проста і коефіцієнти розкладу знаходимо з формул
Система рівнянь 3 порядку
Далі підставляємо множники в дроби та виконуємо інтегрування
інтегрування дробів
В результаті обчислень отримаємо два логарифми від модулів функцій. В другому доданку модуль можна не ставити, оскільки підмодульна функція всюди додатна.
Решта готових відповідей з контрольної роботи на інтеграли Ви знайдете з наступних відповідей. Завдання та схеми їх обчислень допоможуть розібратися з більшістю інтегралів.

Готові розв'язки контрольної з інтегрування