Задачі на кути трикутника не важкі, якщо мова йде про 8, 9 клас школи. Але коли йде мова про медіани, бісектриси чи певні побудови то знаходження кутів в трикутнику не таке просте, як може здатися з умов. Далі наведені завдання складнішого типу, вони цікавіші, а їх аналіз точно Вас чогось навчить.

Задача 39.25 Величини кутів в трикутнику ABC при вершинах A, B і C відносяться, як 5:6:7.
Знайти величину кута між висотою CD і бісектрисою кута A трикутника.
Розв'язання: Побудуємо заданий трикутник ABC.
знайти кут трикутника

Позначимо його кути:
∠A=5x, ∠B=6x і ∠C=7x, де x - коефіцієнт пропорційності.
За теоремою про суму кутів трикутника маємо:
∠A+∠B+∠C=180, звідси складаємо рівняння
5x+6x+7x=180,
18x=180, x=10.

Отже, отримали ∠A=50, ∠B=60, ∠C=70.
У трикутнику ABC проведемо висоту CD (∠CDA=90) і бісектрису AK кута A (∠BAK=∠CAK=∠A/2=25).
Розглянемо трикутник AOD, у якого ∠ODA=90, ∠OAD=25, а ∠AOD - кут між висотою CD і бісектрисою AK кута A.
За теоремою про суму кутів ΔAOD знайдемо ∠AOD:
∠AOD =180-∠ODA-∠OAD=180-90-25=65.
На цьому всі обчислення до завдання. Уважно перегляньте хід міркувань.
Відповідь: 650.

 

Задача 39.28 У трикутнику ABC проведено медіану AK, яка дорівнює 13√2/4 й утворює зі стороною AC кут 300.
Знайти BC, якщо ∠BCA=45.
Розв'язання: Розглянемо трикутник AKC, у якого AK=13√2/4, ∠KCA=45 і ∠CAK=30 (за умовою).
кути трикутника
За теоремою синусів знайдемо сторону CK:

звідси
сторона трикутника

У трикутнику ABC відрізок AK - медіана (за умовою), тому сторона вдвічі більша за знайдений відрізок

Відповідь: 6,5.

 

Задача 39.34 Відношення двох внутрішніх кутів трикутника дорівнює 2:3, а зовнішніх кутів при цих же вершинах 11:9.
Знайти в градусах третій внутрішній кут трикутника.
Розв'язання: Задано трикутник ABC, у якого ∠A:
∠A:∠B=2:3, а відношення зовнішніх кутів при цих це вершинах ∠KAC:
∠NBC=11:9 (за умовою).

Позначимо: ∠A=2x, ∠B=3x, де x - коефіцієнт пропорційності внутрішніх кутів;
∠KAC=11y, ∠NBC=9y де y - коефіцієнт пропорційності зовнішніх кутів.
При одній вершині трикутника внутрішній і зовнішній кут є парою суміжних кутів, тому їх сума дорівнює 1800, тобто
∠A+ ∠KAC=180, звідси 2x+11y=180 (1)
∠B+ ∠NBC=180, звідси 3x+9y=180 (2)
Об'єднаємо (1) і (2) у систему рівнянь і знайдемо x, y:

поділимо друге рівняння системи на 3, отримаємо

помножимо друге рівняння системи на -2, отримаємо
система рівнянь
до другого рівняння системи додамо перше
5y=60, звідси y=12,
з другого рівняння другої системи маємо
x=60-3•12=24.
Отже, отримали ∠A=2 •24=48, ∠B=3•24=72.
За теоремою про суму кутів трикутника знайдемо третій внутрішній кут C:
∠C=180- ∠A-∠B=180-48-72=60,
∠C=60.

Відповідь: 60

 

Задача 39.39 Промінь світла падає від ліхтарика на поверхню дзеркала A під кутом 700, а відбитий від нього промінь падає на поверхню іншого дзеркала B під кутом 600 і відбивається від нього.
Дзеркала розміщені так, що всі падаючі та відбиті промені лежать в одній площині (див. рис.).
Знайти градусну міру найменшого внутрішнього кута утвореного променями трикутника ABC.
Розв'язання: Згідно із законами геометричної оптики: кут падіння променя дорівнює куту відбивання.
Зробимо математичну модель задачі: промені замінимо на сторони трикутника ABC, а площини дзеркал A та B на прямі LK та MN відповідно (проекція дзеркал на площину дії променів).
задачі на трикутник
Тоді, за умовою задачі, ∠CAL=70 і ∠CBN=60, а за властивістю геометричної оптики:
∠BAK=∠CAL=70 і ∠ABM=∠CBN=60.
Оскільки кути ∠LAK і ∠NBM розгорнуті, то за властивістю вимірювання кутів отримаємо градусні міри внутрішніх кутів ΔABC:
обчислення кутів трикутника
За теоремою про суму кутів ΔABC знайдемо ∠C:

Отже, ∠A=40 - найменший внутрішній кут утвореного променями ΔABC.
Відповідь: 400

Сподіваюсь Ви знайшли потрібні підказки. На сайті опубліковано чимало завдань, які необхідно вміти розв'язувати.
Залишайтеся з нами і поступово ми навчимо Вас розв'язувати завдання різної складності.