Функцією розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин (X,Y) називають таку функцію двох аргументів x,y, яка визначає ймовірність cпільної появи подійФункцією розподілу ймовірностей системи двох випадкових величинПроекція цієї функції на площину зображена на рисунку

Властивості функції розподілу ймовірностей F(x,y)

1. Функція розподілу приймає значення від нуля до одиниці , оскільки ймовірності перетину менші одиниці

2. Якщо один із аргументів F(x,y) прямує до безмежності то функція розподілу системи прямує до функції розподілу одного аргументу, що не прямує до а саме:властивості функції розподілу ймовірностейвластивості функції розподілу ймовірностей3. Якщо обидва аргументи прямують до безмежності то значення функції в цих точках прямують до одиницівластивості функції розподілу ймовірностей4. Якщо аргументи прямують до протилежного краю площини (мінус безмежності), та функція прямує до нулявластивості функції розподілу ймовірностей5. Функція розподілу ймовірностей F(x,y) є неспадною функцією своїх аргументів x і y.
6. Імовірність попаданя аргументів функції розподілу в прямокутник (a<X<b, c<y<d) обчислюється за правилом:Імовірність попаданя аргументів функції в прямокутник, формулаРозглянемо задачу на останнє правило.

Приклад. Закон розподілу системи двох неперервних випадкових величин X,Y задано функцією розподілу ймовірностейзакон розподілу системи двох неперервних випадкових величинОбчислити імовірність попадання точки (X,Y) в прямокутник P(0<X<5; 0c<y<3)..

Розв'язання. Для повної уяви прямокутника влучання зобразимо його графічнопрямокутник влучанняЗа правилом шукана ймовірність визначається залежністюімовірність попадання точки в прямокутник
Обчислимо складові формули ймовірності
Останніх три доданки можна було і не шукати, з першої умови функції розподілу

слідує, що по осях вона приймає нульові значення.
Таким чином, шукана ймовірність рівна
імовірність попадання точки в прямокутник Графіки функції розподілу ймовірностей наведені нижчефункція розподілу ймовірностей, графік

функція розподілу ймовірностей, графік

Вони виконані в середовищі Maple. В математичному пакеті легко будувати 3D графіки, і функція розподілу ймовірностей добре для цього підходить.