Заголовок статті дає багато інформації про матеріал, який буде викладено далі. Він досить простий для засвоєння, однак важливий та потрібний в подальшому.
На його основі будуть формулюватися всі наступні поняття розв'язуватися різні задачі на площині та здійснюватися обчислення.

Координати вектора дорівнюють різниці відповідних координат кінця та початку вектора. Якщо і - відповідно початок та кінець вектора, то

Довжиною або нормою вектора (позначають ) називають невід'ємне значення квадратного кореня з суми квадратів координат вектора, тобто

Для прикладу, якщо , то
.

Кутом між ненульовими векторамиі називається значення кута , яке визначається з рівності

 

Приклад 1. Знайти довжину векторів та , якщо їх початки та кінці задані вершинами

Розв'язок. Знайдемо вектори та


Обчислимо довжину векторів


Знайдемо скалярний добуток векторів

Знайдені значення підставляємо в формулу для обчислення кута між векторами

Звідси, остаточно знаходимо значення кута

Вивчіть формулу довжини вектора, вона скоро Вам буде потрібно при вивченні наступних тем на вектори

    Вас може зацікавити:
  1. Знайти кут між векторами. сos(phi)
  2. Обчислення скалярного добутку векторів
  3. Модуль вектора. Обчислення довжини вектора
  4. Лінійна залежність і незалежність векторів. Розклад вектора за базисом