Теорію обчислень неоднорідних диференціальних рівнянь (ДР) наводити в даній публікації не будемо, з попередніх уроків Ви маєте достатньо інформації, щоб знати "Як розв'язати неоднорідне диференціальне рівняння?" Степінь неоднорідного ДР тут великої ролі не грає, не так вже і багато є способів, які дозволяють обчислити розв'язок ДР. Щоб Вам було легко читати відповіді до прикладів основний наголос буде зроблено лише на методиці обчислень, та підказках, які полегшать вивід кінцевої функції. Завдання взято з курсу, розробленого для математиків Львівського національного університету ім. І. Франка

Приклад 1. (8.11) Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння:
однорідне диференціальне рівняння Розв'язання: Задано однорідне диференціальне рівняння (ДР) третього порядку, причому воно містить лише другу та третю похідні, та немає функції та її першої похідної. В таких випадках застосовують метод пониження степеня диференціального рівняння. Для цього вводять параметр – позначимо другу похідну через параметр
,
тоді третя похідна функції рівна
.
Вихідне однорідне ДР спроститься до вигляду
пониження степеня рівняння
Записуємо його в диференціалах, далі зводимо до рівняння з відокремленими змінними та знаходимо розв'язок інтегруванням
рівняння з відокремленими змінними, обчислення
Згадуємо, що параметр це друга похідна функції

тому для знаходження виразу самої функції двічі інтегруємо знайдену диференціальну залежність
знайти загальний розв'язок однорідного диференціального рівняння.
В функції сталі C1, C2, C3 – набувають довільних значень.
Ось так просто виглядає схема, що дозволяє знайти загальний розв'язок однорідного диференціального рівняння методом введення параметра. Наступні завдання дещо складніші і з них ви навчитеся розв'язувати неоднорідні диференціальні рівняння такого ж порядку. Між однорідними та неоднорідними ДР в плані обчислень є деяка відмінність, в цьому Ви зараз переконаєтеся.

 

Приклад 2.(8.14) Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння:
неоднорідне диференціальне рівняння третього порядкуРозв'язання: Маємо неоднорідне диференціальне рівняння третього порядку. Тому його розв'язок слід шукати у вигляд суми двох – розв'язку однорідного та часткового розв'язку неоднорідного рівняння
.
Розв'яжемо спершу однорідне диференціальне рівняння:
однорідне диференціальне рівняння
Як бачимо воно містить тільки другу і третю похідну функції і не містить самої функції. Такого сорту диф. рівняння розв'язують методом введення параметра, що в свою чергу понижує та спрощує знаходження розв'язку рівняння. На практиці це виглядає наступним чином: нехай друга похідна рівна певній функції , тоді третя похідна формально матиме запис
.
Розглянуте однорідне диф. рівняння перетвориться до вигляду

звідки заходимо інтеграл рівняння xdp-pdx=0;
інегрування рівняння
Сталі в таких завданнях лід нумерувати, оскільки розв'язок диф. рівняння 3 порядку матиме 3 сталі, четвертого - 4 і та далі. Тепер повертаємося до введенного параметра – оскільки друга похідна має вигляд , то інтегруючи її один раз маємо залежність для похідної похідної

і повторним інтегруванням знаходимо загальний вигляд самої функції

Частковий розв'язок рівняння запишемо у вигляді змінної помноженої на логарифм. Це слідує з того, що права неоднорідна частина диф. рівняння рівна -1/x і щоб отримати еквівалентний запис

слід розв'язок шукати у вигляді

Знайдемо коефіцієнт A, для цього обчислимо похідні першого та другого порядків

Підставимо знайдені вирази в початкове диференціальне рівняння і прирівняємо коефіцієнти при однакових степенях x:

Стала рівна -1/2, а розв'язок неоднорідного рівняння має вигляд
розв'язок неоднорідного рівняння.
Загальний розв'язок диференціального рівняння записуємо у вигляді суми знайдених
загальний розв'язок диференціального рівняння
де C1, C2, C3- довільні константи, які можна уточнити з задачі Коші.

 

Приклад 3. (8.20) Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння:
диф. рівнянняРозв'язання: Шукаємо загальний інтеграл неоднорідного диференціального рівняння третього порядку у вигляді суми розв'язку однорідного та часткового неоднорідного рівняння
.
Спершу для будь-якого типу рівнянь починаємо аналізувати однорідне диференціальне рівняння:
однорідне ДР
Воно містить лише другу та третю похідні невідомої поки що функції. Вводимо заміну змінних (параметр): позначимо за другу похідну

тоді третя похідна рівна
.
Такі ж перетворення виконували в попередньому завданні. Це дозволяє звести диф. рівняння третього порядку до рівняння першого порядку вигляду

Інтегруванням знаходимо розв'язок однорідного рівняння
розв'язок однорідного рівняння
Згадуємо, що відповідно до заміни змінних це тільки друга похідна

а щоб знайти розв'язок однорідного диференціального рівняння третього порядку її потрібно двічі про інтегрувати
інтегрування рівняння
Виходячи з вигляду правої сторони (неоднорідної частини =x+1), частковий розв'язок рівняння шукаємо у вигляді
формула часткового розв'язку
Як знати в якому вигляді шукати частковий розв'язок Вас повинні були навчити в теоретичній часині курсу диференціальних рівнянь. Якщо ні, то можемо лише підказати, що за функцію вибирають такий вираз щоб при підстановці в рівняння доданок, що містить найстаршу похідну або молодшу був одного порядку (подібний) з неоднорідною частиною рівняння

Думаю тепер Вам зрозуміліше, звідки береться вигляд часткового розв'язку. Знайдемо коефіцієнти A,B, для цього обчислюємо другу та третю похідну функції

та підставляємо в диф. рівняння. Після групування подібних доданків, отримаємо лінійне рівняння

з якого при однакових степенях змінної складаємо систему рівнянь
система рівнянь
та знаходимо невідомі сталі. Після їх підстановки частковий розв'язок рівняння виражається залежністю
частковий розв'язок рівняння.
Загальний розв'язок диференціального рівняння рівний сумі однорідного і часткового та має вигляд
загальний розв'язок диференціального рівняння
де С1, С2, С3 - довільні константи.

 

Приклад 4. (8.22) Знайти загальний розв'язок диференціального рівняння:
частковий розв'язокРозв'язання: Маємо неоднорідне диференціальне рівняння третього порядку, розв'язок якого будемо знаходити через суму двох
.
Схема обчислень Вам відома, тому переходимо до розгляду однорідного диференціального рівняння:
однорідне диференціальне рівняння
За стандартною методикою вводимо параметр
Вихідне диференціальне рівняння набуде вигляду , звідки можемо записати інтеграл однорідного рівняння
інтеграл однорідного рівняння
Згадуємо чому рівний параметр – це друга похідна
Інтегруючи диф. рівняння отримаємо першу похідну функції

Повторним інтегруванням знаходимо загальний інтеграл однорідного диференціального рівняння
загальний інтеграл однорідного диференціального рівняння
Частковий розв'язок рівняння шукаємо у вигляді , оскільки права частина рівна
Знайдемо коефіцієнт A - для цього підставимо цей вираз в диференціальне рівняння і прирівняємо коефіцієнт при однакових степенях змінної:
,
Після підстановки в рівняння і групування доданків отримаємо залежність

з якої стала рівна A=8/3, звідси
Отож, частковий розв'язок такий
частковий розв'язок рівняння.
Загальний розв'язок диференціального рівняння рівний сумі двох
загальний розв'язок диференціального рівняння
де С1, С2, С3 - довільні константи.

Вважаю, що матеріал Вам пригодиться при підготовці до практичних занять, модуля чи контрольної. Тут не розбирали задачу Коші, проте з попередніх уроків Ви загалом знаєте як це зробити.