Шановні школярі, випускники, абітурієнти, цей розділ допоможе підготуватися до зовнішнього оцінювання 2017 року. Відповіді до тестів допоможуть Вам зрозуміти матеріал та методику обчислень при підготовці, систематизувати та підвищити накопичений рівень знань з математики. Рішення прикладів з математики будуть цікаві для школярів 9, 10, 11 класів, а також їх батьків.

Розділ 6. Стереометрія

Завдання 6. 1 - 6.21 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

Задача 6.11 Циліндр вписано в куб. Відомо, що об'єм куба дорівнює 40 см . Обчисліть об'єм циліндра.
відповіді до тестів Розв'язання: За означенням об'єм куба рівний довжині його сторони піднесеній до 3 степеня. Радіус вписаного циліндра рівний половині сторони куба. Знаходимо радіус циліндра, для цього ділимо корінь кубічний з об'єму куба навпіл
об'єм
Об'єм циліндра рівний площі круга в основі помноженій на висоту. Знаходимо об'єм
об'єм
Відповіддю до тестового завдання є варіант Б.

 

Задача 6.12 Радіус основи конуса дорівнює 3 см. Об'єм конуса -. Знайдіть твірну конуса.
відповіді до тестів Розв'язання: Об'єм конуса рівний третині об'єму циліндра тієї ж висоти. З формули об'єму конуса визначаємо висоту
об'єм
При перерізі конуса через вісь симетрії отримаємо два прямокутні трикутники. Твірна в них виступає як гіпотенуза, а висота і радіус основи як катети. Звідси знаходимо твірну конуса

Варіант А ЗНО тестів містить правильну відповідь.

 

 

Задача 6.13 Діаметр одного кавуна вдвічі більший від діаметра другого. У скільки разів перший кавун важчий за другий?
відповіді до тестівРозв'язання: Вважатимемо, що кавун має форму сфери. Відношення об'ємів сфер рівне відношення кубу радіусів або діаметрів. Виконаємо обчислення

Отже більший кавун є важчим у 8 разів.
Відповідь: Г.


Допомога з математики у вигляді готових рішень полегшить навчання всіх школярів і буде гарною інструкцією на іспитах і тестах. Готові тестові приклади обов'язково стануть в нагоді у навчанні школярам в 9, 10, 11 класі. Залишайтеся з нами і підготовка до ЗНО з математики залишиться для Вас приємним спогадом та зекономить багато часу та грошей на репетиторів.

Відповіді до ЗНО тестів