Розв'язки завдань ЗНО-2013 з математики спростять підготовку до тестувань. Нижже наведені відповіді завдань №11-16 з детальним аналізом необхідних дій для отримання правильного результату.

-----------------------------

Завдання 11. Спростити вираз

Варіанти відповідей:
А)
Б) 5
В)
Г) 2
Д) 0,5

Розв'язання: В таких прикладах при тестуванні без властивостей логарифма не обійтись, але якщо Ви знаєте правила, то дане завдання розв'язується в один рядок
ЗНО-2013. Обчислення

Відповідь: Г.

------------------------------

Завдання 12. Сторона основи правильної чотирикутної призми дорівнює 3 см, а периметр її бічної грані – 22 см. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми.

Варіанти відповідей:
А)
Б)
В)
Г)
Д)

Розв'язання: Площа бічної поверхні призми можна знайти через добуток периметра основи на її висоту

За умовою завдання, чотирикутна призма є правильною, тобто в її основі лежить квадрат зі стороною а=3 см. На основі цього знаходимо периметр

Висоту призми визначимо із периметра бокової грані

ЗНО-2013. Обчислення

Якщо цієї формули не знати або не вивести, то задачу розв'язати не вдасться. Площу бічної поверхні знаходимо за формулою ЗНО-2013. Обчислення

Відповідь: В.

-----------------------------

Завдання 13. Знайдіть значення виразу якщо
.

Варіанти відповідей:
А) -2
Б) 0,5
В) 2
Г) 3
Д) 6

Розв'язання: Зведемо вираз до спільного знаменника

Отримали другий, тільки поділений на . Тому поділимо другий на та отримаємо відповідь
ЗНО-2013. Розрахунок

Остаточно матимемо

Відповідь: В.

------------------------------

Завдання 14. У трикутнику АВС задано АС=2 см, (див. рисунок). Визначте ВСсм) за теоремою синусів.

Варіанти відповідей:
А)
Б)
В)
Г)
Д)

Розв'язання: За теоремою синусів повинна виконуватися рівність

Переписавши її через значення кутів

безпосередньою підстановкою обчислюємо значення сторони
ЗНО-2013. Розвязок

Відповідь: Д.

------------------------------

Завдання 15. На координатній площині ху зображено коло, центр якого збігається з початком координат ( див. рисунок). Точки К(8;6) і М(х;у) належать цьому колу. Визначте координати точки М.

Варіанти відповідей:
А) (-10;0)
Б) (10;0)
В) (0;-14)
Г) (0;-10)
Д) (0;10)

Розв'язання: Для знаходження координат точки М необхідно встановити радіус заданого кола. ЗНО-2013. Обчислення

Оскільки точка М знаходиться по осі Оу на колі, то її координати будуть рівні

Відповідь: Г.

------------------------------

Завдання 16. У трикутнику АВС точка М – середина сторони ВС, АС=24 см (див. рисунок). Знайдіть відстань d від точки М до сторони АС, якщо площина трикутника АВС дорівнює

Варіанти відповідей:
А) 2 см
Б) 3 см
В) 4 см
Г) 6 см
Д) 8 см

Розв'язання: Площу трикутника можна визначити за класичною формулою

де – висота проведена до сторони АС.

На основі цієї формули та даних знаходимо висоту трикутника
ЗНО-2013. Обчислення

За теоремою Фалеса і відсікають пропорційні відрізки від основи. Отримаємо два подібних трикутники (див. рис.),

ЗНО-2013. Рисунок до завдань

із яких складаємо пропорції для визначення .

Після спрощень отримаємо

ЗНО-2013. Обчислення
Відповідь: B.

------------------------------

Переглянути відповіді завдань № 1-10 ЗНО-2013 математика та відповідь до завдань № 17-22 ЗНО-2013 математика