Узагальненими числовими характеристиками випадкових величин в теорії ймовірностей і математичній статистиці є початкові та центральні моменти. Початковим моментом k-го порядку випадкової величини X називають математичне сподівання величини Xkпочатковий моменти k-го порядкуКоли коли і так далі.
Для дискретної випадкової величини початкові моменти визначають залежністю

початковий моменти k-го порядку, дискретна величина

для неперервної інтегруванням

початковий моменти k-го порядку, неперервна величина

Якщо неперервна величина задана інтервалом , то моменти обчислюють за формулою

початковий моменти k-го порядку, неперервна величина на інтервалі

Центральним моментом k-го порядку називається математичне сподівання від

центральний момент k-го порядку, формула

Коли
для маємо
при
при
і так далі.
Для дискретної випадкової величини центральні моменти мають вигляд

центральний момент k-го порядку, дискретна величина, формула

для неперервної наступний

центральний момент k-го порядку, неперервна величина, формула

Якщо випадкова величина надежить інтервалу , то центральні моменти визначають інтегруванням

центральний момент k-го порядку, інтервал, формула

Розглянемо приклад відшукання наведених величин.


Приклад 1. Задано функцію щільності ймовірностейфункція щільності ймовірностей Обчислити початкові та центральні моменти другого та третього порядку .
Розв'язання. Для обчислення початкових моментів виконаємо інтегрування згідно наведених вище формул

початковий момент 2-го порядку

початковий момент 2-го порядку
Проміжні операції при інтегруванні пропущені, вони займають багато місця, а Вам головне мати інструкцію для обчислень так як приклади у Вас будуть інші.
Для обчислення центральних моментів інерції необхідно знати математичне сподівання випадкової величини, тому визначаємо його першочергово
математичне сподівання
Знайдене математичне сподівання підставляємо в формулу центральних моментів. У випадку отримаємо
центральний момент 2-го порядку
та при будемо мати
центральний момент 3-го порядку
На цьому розв'язування прикладу завершено, функція щільності ймовірностей наведена на графіку

функція щільності ймовірностей, графік, малюнок

Приклади знаходження початкових і центральних моментів будуть розглянуті в наступній статті. Задачі зовсім не складні, а обчислення величин зводиться до піднесення до степеня, інтегрування, множення та сумування.