Вектори називаються компланарними, якщо вони лежать в одній або паралельних площинах.

Компланарні вектори

З цього слідує, що на площині (2D) всі вектори компланарні між собою. Що стосується тримірного простору (3D) то таке твердження не завжди вірне.

В тримірному просторі компланарними будуть кожні два вектори, оскільки через них можна провести паралельні площини.
Якщо маємо більше векторів, то для перевірки використовують необхідну і достатню умову компланарності трьох векторів у просторі.

Умова компланарності векторів

Теорема: Для того, щоб три вектори a,b,c були компланарними необхідно і достатньо, щоб їх мішаний добуток був рівний нулеві.

формула компланарності векторів

Таким чином, на практиці компланарність перевіряється обчисленням визначника. Якщо визначник рівний 0 – вектори компланарні.
Більший за нуль – вектори утворюють праву трійку.
Менший нуля – вектори утворюють ліву трійку.

Приклади на компланарність векторів

Приклад 1. Перевірити на компланарність вектори
A(1;2;3), B(-3;1;1), C(2;3;5).
Розв'язання: Обчислюємо мішаний добуток векторів

мішаний добуток векторів

Оскільки мішаний добуток (=3) не рівний нулеві, то вектори не компланарні. Вони утворюють праву трійку.

 

Приклад 2. Чи будуть компланарними вектори
A(11;2;3), B(-3;1;1), C(5;0;1).
Розв'язання: Знайдемо мішаний добуток векторів
мішаний добуток векторів
Розкладемо визначник за елементами другого стовпця

перевірка на компланарність

Оскільки мішаний добуток рівний нулю, отже задані вектори компланарні.

 

Приклад 3. Перевірити, чи належать вектори
AB(1;-1;2), AC(3;2;-1), AD(7;3;0)
одній площині.

Розв'язання: якщо вектори належать площині, то вони за означенням компланарні. Знайдемо мішаний добуток векторів і перевіримо, чи він рівний нулю.
мішаний добуток векторів
Розкладемо визначник за елементами третього рядка

перевірка на компланарність

Умова рівності нулю мішаного добутку виконується, отже вектори компланарні.

 

Приклад 4. Перевірити, чи належать точки
A(4; 1; -1), B(2; 2; 3), C(-8;-2;5) , D(-3; -1; 2)
одній площині.

Розв'язання: Побудуємо вектори, що починаються в точці A.
AB(2-4; 2-1; 3+1)=(-2; 1; 4);
AC(-8-4; -2-1; 5+1)=(-12; -3; 6);
AD(-3-4; -1-1; 2+1)=(-7; -2; 3).

Обчислюємо мішаний добуток знайдених векторів

мішаний добуток

Визначник рівний нулю, отже точки належать одній площині.

Перевірка на компланарність векторів в Maple

Якщо завдання виконуєте вдома, а не на заняттях, то можете використовувати математичні пакети. Їх досить багато і з допомогою інтернету можна вивчити будь-яку. Я в свій час навчався працювати в Maple, тому залюбки поділюся з Вами досвідом. Код програми для останнього прикладу наступний
> restart;
> with(linalg): підключаємо модуль лінійної алгебри
> AB:=<-2,1,4>; AC:=<-12,-3,6>; AD:=<-7,-2,3>; - вводимо вектори.
> A:=< AB|AC|AD >; - формуємо матрицю
> ABC:=det(A); обчислюємо мішаний добуток векторів

В результаті отримаємо наступний результат

Якщо не маєте бажання вивчати "МЕЙПЛ" чи другі математичні пакети, то можете завантажити математичний калькулятор YukhymCalc з цього сайту.
В меню вибираєте визначник матриці

математичний калькулятор

Вводите вектори мішаного добутку

математичний калькулятор

і отримуєте результати обчислень

математичний калькулятор

Якщо мішаний добуток (визначник) рівний нулю – вектори компланарні. В протилежному випадку вектори не компланарні.

Використовуйте калькулятор для обчислення визначника та наведений алгоритм перевірки компланарності векторів.