Нехай задане комплексне число z=a+b*i, яке на координатній площині можна відобразити у вигляді точки A чи вектора OA .
Позначимо - кут, який утворює промінь OA з додатним напрямком осі , а через OA=r - довжину променя. Тоді справедливі наступні закономірності


- модуль комплексного числа z;
- аргумент комплексного числа z.

Модулем комплексного числа z називається його довжина в декартовій системі координат, яка визначається за формулою

Аргумент комплексного числа z визначається так:
де кут - визначають із системи рівнянь:

і він належить проміжку [0; 2*Pi].

Для визначення чверті, в якій знаходиться кут, використовують наступні правила
чверть:
чверть:
чверть:
чверть:

Коли кут приймає значення
коли і
у випадках

При кут приймає значення
коли і
у випадках
Запам'ятайте як знаходити кут, це Вам потрібно в першу чергу для обчислень, з іншої сторони підтягнете знання з тригонометрії.
Очевидно, що будь-який розв'язок системи рівнянь має вигляд

Тригонометрична форма комплексного числа

Коротко - це число записане через радіус вектор та кут за форулою

Два комплексних числа, задані у тригонометричній формі називаються рівними між собою тоді і тільки тоді, коли їх модулі рівні, а аргументи або рівні, або відрізняються на період

Розглянемо іька прикладів, щоб закріпити теоретичний матеріал.

 

Приклад 1. Знайти модуль і аргумент комплексного числа
1)
2)
3)

Розв'язок. Уважно розгляньте та вивчіть схеми наступних перетворень з комплексними числами

1) Знайдемо модуль комплексного числа. Для цього сумуємо квадрати дійсної та уявної чатини числа, після чого добуваємо корінь квадратний

Кут належить ІV чверті, оскільки a>0, b<0. Знайдемо його значення через тангенс

Отже, задане комплексне число буде мати наступні модуль і аргумент

2) Обчислюємо модуль комплексного числа згідно правила
Кут знаходиться в третій чверті, оскільки a<0, b<0. Знайдемо його значення через синус


Заданому комплексному числу має відповідають наступні модуль та аргументу

3) Модуль числа знаходимо за формулою

Кут знаходиться в першій чверті, оскільки a>0, b>0.
Його значення обчислюємо через тангенс

Шукані величини приймуть значення

При обчисленнях аргумента комплексного числа через тангенс звертайте увагу на чверть в якій знаходиться кут. Неврахування цього часто приводить до помилок. Обчислення модуля, як правило, простіше і не вимагає особливих знань при вивченні даної теми. Також вивчіть таблицю синусі та осинусів кутів, або хоча б роздрукуйте, щоб мати перед очима при знаходженні аргумену омплексного числа.