Комплексні рівняння виду Zk-Z0=0 найчастіше задають студентам на контрольних, тестах, зрізах для перевірки вмінь застосовувати правило Муавра та при обчисленні коренів будь-якого степеня з комплексного числа.
Нехай задана число z0 в комплексній площині чи дійсній, завдання полягає в знаходженні коренів n-го степеня (коренів рівняння zn=z0 ) . Запишемо числа z, z0 в тригонометричній формі
тригонометрична форма комплексного числа
тригонометрична форма комплексного числа

Формула Муавра-Лапласа

За формулою Муавра, маємо наступну залежність між нимиформула МуавраЗ рівності модулів матимемо матимемо формулу для модулівкорінь з модуляПодібним чином формула Муавра зв'язує аргументи комплексних чиселаргументи комплексних чисел, коріньОстаточно, корені рівняння будуть мати виглядформула Муавра, корені
Це і є формула Муавра, яку часто називають формулою Муавра-Лапласа.
При більших значеннях лічильника k=n, ... корені просто будуть повторюватисятому параметр змінюється в діапазоні k= 0,..,n-1.
Самі ж корені, а віврніше їх аргументи лежать на колі одиничного радіусу. Достатньо тільки знайти перший, а всі решта отримаємо додаванням кута 2Pi/n.

Розв'яжемо популярні для студентів приклади на відшукання коренів.

Приклад 1. Знайти корені рівняння z3-1=0.

Розв'язання. Перепишемо рівняння у вигляді z3=1 та представимо 1 в тригонометричній формі
тригонометричній форма одиниці
Наступним кроком застосовуємо формулу Муавра
формула Муавра, корені комплексного числа
Підстановкою значень k=0,1,2 знаходимо три корені рівняння.
корені комплексного числа, обчислення
корені комплексного числа, знаходження
корені комплексного числа, розрахунок
Для спрощення подібних обчислень складемо розрахункову програму в Maple для обчислення і графічної побудови аргументів коренів.

Знаходження коренів комплекного числа в Maple

Для початку обнулимо всі змінні і підключимо пакет роботи з графікою.
> restart;with(plots):
Далі зробимо програмний код універсальним. Для цього для кожного рівняння нам потрібно буде задати лише дійсну частину (a), уявну частину (b) комплексного числа, та корінь якого степеня потрібно знайти (k).
> a:=1; b:=0; k:=3;

Обчислюємо модулі комплексних чисел
> R:=sqrt(a^2+b^2);
> rho=R^(1/k);

Дальше обчислюємо значення аргументу в градусах першого кореня
> alpha:=evalf(arccos(a/R))/3.14*180;

Наступним кроком в циклі обчислюємо корені рівняння, та окремо значення косинусів та синусів кутів.
> for i from 0 to k-1 do
z[i]:=rho*(cos((alpha+2*Pi*i)/k)+I*sin((alpha+2*Pi*i)/k));
x[i]:=cos((alpha+2*Pi*i)/k);
y[i]:=sin((alpha+2*Pi*i)/k) end do;

На основі обчислень, коренями попереднього завдання будуть значення
корені комплексного числа, Maple
корені комплексного числа, Maple
корені комплексного числа, Maple
Дальше записуємо код, який відповідає за графічний вивід одиничного кола та многокутника, вершинами якого будуть аргументи коренів. При рівнянні третього порядку отримаємо рівносторонній трикутник, четвертого порядку – квадрат, далі п'ятикутник, шестикутник і т.д.
> Q1:=plot(sqrt(1-x^2), x=-1..1,thickness=2): Q2:=plot(-sqrt(1-x^2), x=-1..1,thickness=2): Q3:=plot([seq([x[m],y[m]],m=0..k-1), [x[0],y[0]]],color=blue,thickness=2):
> display(Q1,Q2,Q3);
Значення аргументів добре ілюструє наступний рисунок. Многокутник відповідає сполученню коренів рівняння.

Maple, графік коренів

При необхідності знайдені корені можна округлити
> for i from 0 to k-1 do Z[i]:=evalf(z[i]) end do;
Maple, округлені корені
Maple, округлені значення кореня
Maple, корені
Ось і вся музика.

 

Приклад 2. Знайти корені рівняння z4+625=0.

Розв'язання. Запишемо рівняння у вигляді комплексне рівняння Число в правій стороні рівності (-625) подаємо в тригонометричній формі
тригонометричний запис числа
За формулою Муавра корені шукаємо за формулою
формула Муавра, коренііндекс

Перебором можливих значень лічильника 0-3 отримаємо
корені комплексного числа, обчислення
корені комплексного числа, визначення
корені комплексного числа, розрахунок
корені комплексного числа, знаходження
На цьому приклад розв'язано!
Хто має можливість мое вMaple виконуємо перевірку та побудову розв'язків

Maple, обчислення коренів
Maple, значення коренів
Maple, розрахунки
Maple, значення коренівMaple, графік коренів

 

Приклад 3. Розв'язати рівняння z5=1.

Розв'язання. Представимо одиницю в тригонометричній формі
тригонометрична форма числа
Використовуючи формулу Муавра знаходимо п'ять коренів. Аргументи будуть відрізнятися між собою на кут 2Pi/5=72 градуси
перший корінь, обчислення
другий корінь, обчислення
третійй корінь, визначення
четвертий корінь, визначення
5 корінь, розрахунок
Остаточні значення (з паваючою крапкою) та многокутник отримаємо розрахунками в Maple
округлений корінь, Maple
корінь комплексного числа, Maple
округлений корінь, Maple
корінь комплексного числа, Maple
округлений корінь, Maple

графік коренів, Maple

Квадратне рівняння з комплексними коефіцієнтами

Приклад 4. Розв'язати квадратне рівняння з комплексними коефіцієнтами.
квадратне рівняння з комплексними коефіцієнтами
Розв'язання. Розв'язуємо за стандартною схемою для квадратного рівняння. Знаходимо дискримінант рівняння
дискримінант, обчислення
дискримінант, обчислення
На щастя він приймає дійсне значення – це спрощує обчислення. Знаходимо корені рівняння
корені квадратного рівняння, формула
корені квадратного рівняння, значення;
корені квадратного рівняння, значення
Досить легке в плані розрахунків завдання.


Приклад 5. Розв'язати квадратне рівняння
квадратне рівняння
Розв'язання. Обчислюємо дискримінант квадратного рівняння.
обчислення дискримінанту
обчислення дискримінанту
Дальше визначаємо корені за формулою
квадратне рівняння, корені
квадратне рівняння, кореніквадратне рівняння, корені
Тут теж повезло з дискримінантом - він виявився дійсним числом.


Приклад 6. Розв'язати комплексне рівняння
комплексне рівняння
Розв'язання. Хтось подумає "чому комплексне?"
Зараз ми це перевіримо
рівняння
Дійсно комплексне, записуємо константу в тригонометричній формі
тригонометричний запис числа
Корені рівняння знаходимо із формули Муавра-Лапласа
корені, формула Муавра
Для кожного із рівнянь отримаємо відповідний розв'язок
розвязок, корінь
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
корінь комплексного числа
Всі 4 корені належать колу, перший має аргумент 45 градусів, решта 3 зміщені на прямий кут.

 

Приклад 7. Розв'язати рівняння
рівняння
Розв'язання. Тригонометрична форма -64 буде наступною
тригонометрична форма числа
Застосовуємо формулу Муавра для обчислення коренів
корені комплексного чимла, формула
1 корінь комплексного числа
2 корінь комплексного числа
3 корінь комплексного числа
4 корінь комплексного числа
5 корінь комплексного числа
6 корінь комплексного числа
Їх аргументи перевіряємо з допомогою математичного пакету Maple. Графік шестикутника та округлені значення коренів можна переглянути нижче

Maple, корінь числа
Maple, корінь числа
Maple, корінь числа
Maple, корінь числа
Maple, корінь числа
Maple, корінь числа
Maple, графік аргументів

Наведений розрахунковий код для розв'язування комплексних рівнянь в Maple та побудови многокутника аргументів ви можете завантажити за посиланням нижче. З його допомогою можна знаходити корені однотипних рівнянь будь-якого порядку.