Сьогодні навчимо Вас відновлювати функцію через інтеграл від її повного диференціала. Алгоритм який описує що за чим потрібно робити детально розписаний в наведеній далі статті.
Формула Ньютона-Лейбніца для криволінійного інтеграла від повного диференціала має вигляд
Формула Ньютона-Лейбніца (1)
де P(x,y) часткова похідна функції u за змінною y,
Q(x,y) часткова похідна функції u за змінною x.
Для її використання необхідно лише переконатися, що часткові похідні P(x,y), Q(x,y) рівні між собою

Криволінійний інтеграл 2 роду (1) спрощується,якщо контур інтегрування від точки M0(x0,y0) до M(x,y) по прямій замінити ламаною, що складається з прямих паралельних до осей координат M0M1 та M1M або M0M2 та M2M.
З однієї сторони це дозволяють властивості криволінійних інтегралів. З іншої такий спосіб має практичну вигоду.
Формула Ньютона-Лейбніца, контур
На практиці можемо перетворити в нуль один з диференціалів під інтегралом, якщо інтегрувати вздовж прямих паралельних осям, в замін доводиться інтегрувати вздовж двох відрізків прямих тобто обчислювати суму двох інтегралів. Детальніше про це можете почитати в статті про інтегрування повних диференціалів.

Завдання 1 Знайти функцію z, якщо відомий повний диференціал функції dz=(ydx-xdy)/(3x2-2xy+3y2)

Розв'язання: Розділяємо доданки при dx, dy та виписуємо для функції z диференціали P,Q:

Знайдемо часткові похідні першого порядку функцій P(x,y), Q(x,y):часткові похідні
З рівності часткових похідних робимо висновок, що вираз dz є повним диференціалом.
Функцію z знайдемо за допомогою криволінійного інтегралу 2-го роду:

Наведений криволінійний інтеграл від точки (0,0) до точки (x,y) будемо обчислювати вздовж прямих x=0 і y=y0.
Так криволінійний інтеграл не залежить від контуру інтегрування, то криву інтегрування будемо будувати у вигляді ламаної з прямих, які паралельні осям і з'єднують крайні точки.
Це робиться з метою позбутися одного з диференціалів на кожному з проміжків інтегрування.
В цьому випадку ламану можна вибрати з наступних прямих

Тут також записано чому рівні відповідні диференціали.
Обчислимо криволінійний інтеграл 2 роду для відновлення функції z через повний диференціал:
інтеграл повного диференціала
Уважно розберіть інтегрування.

 

Завдання 2 Знайти функцію z, якщо

Розв'язання: Маємо диференціал:
повний диференціал
Тут позначимо

Знайдемо часткові похідні першого порядку функцій P(x,y) та Q(x,y):

Як бачимо , тому вираз dz є повним диференціалом.
І функцію z знайдемо за допомогою криволінійного інтегралу 2-го роду:

Отриманий криволінійний інтеграл від точки (1,0) до точки (x,y) будемо обчислювати вздовж прямих y=1 і x=x0.
Тобто

Відновимо функцію z за її повним диференціалом з допомогою криволінійного інтегралу другого роду
функція за її повним диференціалом
При інтегруванні виконали заміну змінних
Виписуємо кінцеве значення інтегралу рівне

Попереду Вас чекають нові розв'язки на криволінійні, поверхневі, потрійні та інші інтеграли.