ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Видавництво: Гімназія
Рік: 2011
ISBN: 978-966-474-163-4
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

1 Варіант

Приклад 25. Знайдіть похідну функції:
Правила знаходження похідних для складених тригонометричних функцій такі ж як і для показникових

1) y=cos(6x)
Обчислюємо похідну від косинуса
похідна від косинуса

 

2) котангенс
Похідна від котангенса прийме значення
похідна від котангенса

 

3) синус квадрат
Обчислюємо похідну синуса в квадраті за правилом складеної функції
похідна

 

4) корінь від тангенса
На цьому прикладі правило застосовуємо двічі: до підкореневої функції та аргументу тангенса
похідна складеної функції

 

5) функція
Похідна від добутку функцій буде наступною
похідна від добутку
похідна від добутку

 

6) частка функцій
Похідна від дробової функції обчислюється за простою формулою, тут ише не забуваємо, що sin(3x) складена функція
похідна від частки

 

Приклад 26. Обчисліть значення похідної даної функції в точці х0:

1) функція
Похідна від синуса рівна
похідна
Підставляємо значення кута в знайдену формулу

похідна в точці

 

2) тангенс квадрат
Похідна від квадрату тагенса рівна
похідна функції
Обчислюємо значення похідної в заданій точці
похідна в точці

 

3) косинус
Тут правило для похідної складеної функції застосовуємо двічі. Завжди слідкуйте за виглядом функцій
похідна складеної функції
Знаходимо значення похідної в точці
похідна в точці

 

4) функція
Похідна від добутку функцій
похідна функції
в точці (Pi/2) рівна -3Pi.
похідна в точці

 

Приклад 27. Розв'яжіть рівняння f'(x)=g(x) якщо функції приймають значенняфункції

Розв'язання:
Обчислюємо похідну першої функції
похідна складеної функції
Складаємо рівняння

та розв'язуємо його відносно змінної
рівняння
Один корінь рівняння рівний нулю.
Інший знаходимо з тригонометричного рівняння
корінь рівняння
корінь рівняння
Отримали три розв'язки рівняння
розв'язки рівняння

 

Приклад 28. При яких значеннях х похідна функції
функція
більша за нуль?

Розв'язання:
Знаходимо похідну наведеної функції
похідна функції
Прирівнюємо отриману залежність до нуля і розв'язуємо нерівність
нерівність
розв'язки рівняння
Домножимо на три і отримаємо шуканий розв'язок
розв'язки рівняння
Уважно перегляньте приклади застосування похідної складеної функції. Завдання достатньо прості та наочно показують силу усіх правил.

 

Розв'язки до Збірника задач з алгебри 11 клас. Мерзляк

Переглянути тематично подібні матеріали

Сподобався матеріал -порекомендуйте друзям!