ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Видавництво: Гімназія
Рік: 2011
ISBN: 978-966-474-163-4
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

1 Варіант

Приклад 110. Знайдіть проміжки зростання і спадання та точки екстремуму функції:

8) функція

Розв'язання.
Умова на логарифм x>0. Знаходимо похідну
похідна
та критичну точку
критична точка
В одиниці похідна від'ємна,
знак похідної

отже на інтервалі справа від точки функція спадає, а сама точка є т. максимуму.
максимум функції
Враховуючи область визначення, функція зростає на інтервалі

і спадає правіше від нього
інтервали спадання

9) функція
Область визначення функції x>0. Знаходимо похідну від добутку
похідна добутку
умова згідно ОДЗ. Дужки прирівнюємо до нуля
критична точка
В одиниці похідна додатна, отже має точку мінімуму

мінімум функції
Функція спадає на інтервалі
ділянка спадання ,

а далі зростає
область росту функції .

10) функція
Розв'язання.
ОДЗ вся додатна вісь. Обчислюємо похідну від складеної функції

похідна складеної функції
Знаходимо критичні точки
критична точка
В експоненті похідна більша нуля
знак похідної ,
отже на крайньому правому інтервалі функція зростає. На попередніх інтервалах знаки функції чергуються.

максимум функції
мінімум
Функція зростає на інтервалах

інтервали зростання .
Спадає на проміжку
проміжок спадання

11) функція

Розв'язання.
Областю визначення є додатна вісь x>0. Похідна складеної функції рівна
похідна складеної функції
Визначимо критичні точки. Додатні множники нехтуємо
рівняння на критичну точку
В одиниці похідна додатна,
знак похідної
отже справа функція зростає, а знайдена x є точкою мінімуму
точка мінімуму
Інтервал зростання функції
інтервал зростання функції ,
спадає при
інтервал спадання функції

12) дробова функція

Розв'язання.
Область визначення
область визначення
Похідна від частки рівна
похідна частки
Знаменник дробу не рівний нулю, прирівнюємо чисельник
екстремум
Похідна в експоненті менше нуля
перевірка
Це означає, що між одиницею і знайденою точкою функція спадає. Далі зростає і при переході через одиницю міняє знак за властивістю логарифма. Знайдена точка є мінімумом функції
точка мінімуму
На двох інтервалах функція зростає
інтервали зростання ,
на одному спадає
інтервал спадання функції

-------------------------------------------------------------

Розв'язки до Збірника задач з алгебри 11 клас. Мерзляк

Переглянути тематично подібні матеріали

Сподобався матеріал - порекомендуйте друзям!