ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Видавництво: Гімназія
Рік: 2011
ISBN: 978-966-474-163-4
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

 

1 Варіант

Приклад 46. Знайдіть проміжки зростання і спадання функції:

1) функція
Розв'язання:
Обчислюємо похідну функції
похідна функції
та прирівнюємо її до нуля
критичні точки
Будуємо числову вісь і встановлюємо знак похідної підстановкою точок з інтервалу. За правило, використовуйте точку 0 або інші прості точки, в яких легко перевірити знак похідної. Далі, якщо не має інших особливих точок знак функції чергується на сусідніх проміжках.
Перевіряємо знак похідної
знак похідної
Отже між коренями функція спадає проміжок спадання та зростає за межами цього проміжку
проміжки зростання
Для наочності графік функції наведено нижче.
графік функції

 

2) функція
Розв'язання:
Знаходимо похідну полінома
похідна функції
З умови рівності нулю похідної визначаємо критичні точки
умова на критичні точки
Перший корінь рівний нулю x=0, інші знаходимо за теоремою Вієта x=-3; x=2.
В одиниці похідна додатна
додатна похідна
а значить функція зростає, на сусідніх проміжках знак похідної чергується. Числова вісь із встановленими знаками похідної матиме вигляд.

Бачимо, що отримали два проміжки зростання функції
проміжки зростання функції
та два на яких функція спадає
проміжки спадання функції
Графік функції наведено нижче
графік функції

 

3) функція
Розв'язання:
Шукаємо похідну функції
похідна функції
та прирівнюємо її до нуля
похідна рівна нулю
Отримали біквадратне рівняння. Заміною змінних t=x2 зводимо його до квадратного
квадратне рівняння
За теоремою Вієта коренями будуть t=1; t=2.
Повертаємося до заміни і визначаємо критичні точки
критичні точки
Коефіцієнт при x4 більший нуля, значить при великих значеннях змінної похідна більша нуля. На проміжках лівіше знаки похідної чергуються. Наносимо критичні точки та значення похідної на числову вісь

Отримали три проміжки зростання функції
проміжки зростання функції
та два проміжки спадання
проміжки спадання функції
Графік функції наведено на рисунку
графік функції

 

4) функція
Розв'язання:
Задана дробова функція. ОДЗ – вся дійсна вісь крім нуля знаменника
область визначення
Обчислюємо похідну від частки за правилом
похідна функції, обчислення
похідна функції, обчислення
похідна функції, обчислення
Знаходимо нулі чисельника
нулі чисельника
Знайдені точки разом з ОДЗ наносимо на числову вісь і встановлюємо знаки похідної

При переходи через (-2) похідна не змінює знак, це зумовлено Тим , що знаменник міститься в парному степені.

Функція зростає на двох крайніх інтервалах
інтервали зростання функції
та спадає посередині інтервали спадання
Графік функції наведено нижче
графік функції

 

5) функція
Розв'язання:
Встановлюємо область допустимих значень
ОДЗ
Дальше визначаємо критичні точки
похідна функції
визначення критичної точки
При більших значеннях аргумента (x>2) похідна додатна, при менших – від'ємна. Разом з ОДЗ це дасть наступний інтервал зростання функції інтерввал зростання та спадання інтерввал спадання
Якщо не враховувати ОДЗ то можна отримати зайві результати, тому за цим слідкуйте. На тестуванні таких проступків від Вас і чекають, том завдання, як правило, підбирають каверзні.
Графік функції зображено нижче
графік функції

 

6) функція
Розв'язання:
Функція визначена на множині дійсних чисел область визначення
Обчислюємо похідну функції
похідна функції
та прирівнюємо до нуля
визначення критичної точки
Так як косинус періодична функція то отримаємо безліч проміжків зростання
проміжки зростання
та проміжків спадання функції
проміжки спадання
Фрагмент графіку періодичної функції зображено нижче
графік функції
Ось такий для когось простий, а для когось не дуже аналіз функції дозволить знайти точки підозрілі на екстремум, а також встановити інтервали зростання та спадання функцій.

 

Розв'язки до Збірника задач з алгебри 11 клас. Мерзляк

Переглянути тематично подібні матеріали

Сподобався матеріал - порекомендуйте друзям!