ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Видавництво: Гімназія
Рік: 2011
ISBN: 978-966-474-163-4
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

-------------------------------------------

1 Варіант

Приклад 87. Побудуйте графік функції:

1) логарифмічна функція
Розв'язання:
Область визначення функції
нерівність
буде ліва півплощина область визначення функції
Виходячи з вигляду функції, графіком буде логарифм симетрично відображений відносно осі ординат.
графік логарифма

2) логарифмічна функція
Розв'язання:
Область визначення логарифма
нерівність
будуть всі змінні, які більші двійки область визначення функції
Оскільки основа менша одиниці, то графік буде симетричний в порівнянні до стандартного логарифма відносно осі абсцис і перетинатиме цю вісь в точці
обчислення
з ординатою =3.
Графік функції зображено на рисунку

графік логарифма

3) логарифмічна функція
Розв'язання:
Функція логарифм від модуля аргументу x визначена всюди, крім точки нуль
область визначення
Графік утворюється симетричним поворотом стандартного логарифма навколо осі Oy. В точках x=1;x=-1 логарифм перетинається з віссю абсцис. Графік функції зображено на рисунку нижче.

графік логарифма

4) логарифмічна функція
Розв'язання:
Встановлюємо точки в яких тангенс та котангенс не існують. Ними будуть наступні

Перепишемо функцію, використавши властивість суми логарифмів

Функція рівна нулю на всій дійсній осі за винятком точок в яких тангенс та котангенс не існують. Графік функції зображено на рисунку нижче

5) логарифмічна функція
Розв'язання:
Завдання дуже цікаве, оскільки функція має два обмеження:
перше – синус повинен бути більший нуля;
друге – корінь квадратний можна взяти лише від невід'ємного числа, звідси слідує, що логарифм функція повинна бути не меншою за нуль. Все це можливо тільки за умови, що синус рівний одиниці. Відповідно логарифм одиниці рівний нулеві, з якого можна взяти корінь.
Тому єдиним розв'язком будуть точки
розв'язок
Графік наведено нижче.
графік логарифма

6) логарифмічна функція
Розв'язання:
Візуально виглядає, що графіком функції буде одиниця. Проте це не так. За означенням логарифма маємо перше обмеження x>0. Крім того за властивістю дробу на нуль ділити не можна, а заданий знаменник перетворюється в нуль коли x=1. Цю точку з графіку виключаємо і остаточно отримуємо такий кінцевий результат
графік логарифма

-------------------------------------------------------------

Розв'язки до Збірника задач з алгебри 11 клас. Мерзляк

Переглянути тематично подібні матеріали

Сподобався матеріал - порекомендуйте друзям!