Одними з початкових понять в курсі геометрії є означення точки, прямої, променя та відрізка. Ці базові поняття будуть дані в ході цього уроку на прикладах, які Вас  чекатимуть в шкільній програмі та в подальшому навчанні. Запам'ятайте максимум того, що тут викладено, оскільки матеріал є фундаментом до розуміння всіх наступних публікацій, що йдуть за цією. Аксіоми максимально прості, а завдання різноманітні, тому Ви багато зможете охопити як з теорії, так і практики.
Уважно перегляньте все, що написано далі. 

Задача 44.1 Дано чотири точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Через кожні дві точки проведено пряму. Скільки прямих проведено?

А

Б

В

Г

Д

Три

чотири

п’ять

шість

вісім

Розв'язування: Маємо n=4 точок, жодні 3 з яких не лежать на одній прямій (за умовою задачі).

З кожної n точки проведено пряму до інших n-1 точок, отримаємо n(n-1).
Але кожна пряма проходить через дві точки, тому кількість прямих k, що проходить через n точок, жодні 3 з яких не лежать на одній прямій можна обчислити за формулою:     

Тобто через 4 точки, жодні 3 з яких не лежать на одній прямій, можна провести 6 прямих.
Відповідь: шість –Г.

 

Задача 44.2 На прямій позначено чотири точки.

Скільки утворилося променів з початком у цих точках?

А

Б

В

Г

Д

Чотири

п’ять

шість

сім

вісім

Розв'язування: Промінь (півпряма) – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (за означенням).
Це означає, що з кожної n точки можна провести по два промені.
Отже, k=2n=2*4=8, тобто з 4 точок прямої утворилося 8 променів.
Відповідь: вісім –Д.

 

Задача 44.3 На прямій позначено чотири точки.
Скільки утворилося відрізків з кінцями у цих точках?

А

Б

В

Г

Д

Три

чотири

шість

сім

вісім

Відрізок – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома даними її точками (кінцями відрізками) (за означенням).
Це означає, що з кожної n точки можна провести по два відрізки, але крайні точки утворюють лише по одному відрізку.
Отже, k=2n-2=2*4-2=8-2=6, тобто з 4 точок прямої утворилося 6 відрізків:
AB, AC, AD, BC, BD і CD,
причому запис AB і BA означає той самий відрізок.

Відповідь: шість –В.

 

Задача 44.4 Точка C лежить між точками A та B.
Вказати спільну частину променів AB та BC.

А

Б

В

Г

Д

Відрізок BC

відрізок AB

промінь AB

точка B

Розв'язування: Промінь (півпряма) – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (за означенням).
Відрізок – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома даними її точками (кінцями відрізками) (за означенням).

Промінь AB має початок в точці A і проходить через точку B;
промінь BC має початок в точці B і проходить через точку C.
Тому спільною частиною променів AB і BC є частина прямої, що лежить між точками A та B, а за означенням це і є відрізок AB.
Відповідь: відрізок ABБ.

 

Задача 44.20 Точки A, B та C лежать на одній прямій. Встановити відповідність між характерними властивостями множин (1–4) та фігурами (А–Д).

1. Множина всіх точок прямої, що лежать разом з
точкою B між точками A та C

2. Множина всіх точок прямої, які лежать з
точкою C по один бік від точки A

3. Множина всіх точок прямої, які лежать з
точкою A по один бік від точки C

4. Множина всіх точок прямої, які разом з
точкою A лежать між точками B та C

А. Промінь CA

Б. Відрізок BC

В. Відрізок AB

Г. Відрізок AC

Д. Промінь AC


Розв'язування: Відрізок – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать між двома даними її точками (кінцями відрізками) (за означенням).

Промінь (півпряма) – частина прямої, яка складається з усіх точок цієї прямої, що лежать по один бік від даної на ній точки (за означенням).

1) Початок в точці A, а кінець в точці C, тому це відрізок AC           Г;

2) Початок в точці A, а кінця немає, тому це промінь AC                  Д;

3) Початок в точці C, а кінця немає, тому це промінь CA                  А;

4) Початок в точці B, а кінець в точці C, тому це відрізок BC           Б.

 

Задача 44.25 На відрізку позначили п’ять точок.
 Скільки всього відрізків утворилося?

Розв'язування: На відрізку AB позначимо п'ять точок K, L, M, N, O, та випишемо усі відрізки, які утворилися:
AK, AL, AM, AN, AO, AB, KL, KM, KN, KO, KB, LM, LN, LO, LB, MN, MO, MB, NO, NB, OB - всього утворилося 21 відрізок.
Тут можна помітити арифметичну прогресію: нехай n - загальна кількість точок на прямій, тоді
.
Відповідь:21.

Далі проаналізуємо приклади на визначення кутів, відрізків, пропорцій і більш складні задачі, які без знання основ, що тут наведені розглядати не варто.
Учіться і гарних Вам результатів!