Задача 9, 3.31 Вентилятор обертається з частотою 900 об/хв.
Після вимкнення вентилятор, обертаючись рівносповільнено, зробив до зупинки 75 обертів.
Робота сил гальмування 44,4 Дж.
Обчислити момент інерції вентилятора та момент сил гальмування.


Дано:
n1=900 об/хв
N=75  об;
Aг=44,4 Дж.

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
- початкова частота обертання вентил.;
n2=0 - кінцева частота обертання вентилятора.
- початкова кутова швидкість обертання вентилятора;
- кінцева кутова швидкість вентилят. (тобто після зупинки).

 

Знайти:
J, Mг.

Запишемо вираз для обчислення роботи гальмівних сил ():

  звідси виражаємо
- момент інерції вентилятора.
Запишемо формулу для знаходження моменту гальмівних сил:

Знайдемо прискорення вентилятора:   

Знайдемо час гальмування вентилятора:

звідси t=2N/n1, (n2=0).
Маємо всі дані для обчислення моменту сил гальмування:

Відповідь: