Задача 8, 3.30 Колесо, обертаючись рівносповільнено, під час гальмування за 1 хв зменшило частоту обертання від 300 до 180 об/хв.
Момент інерції колеса дорівнює 2 кг∙м2.
Визначити:
1) кутове прискорення колеса;
2) гальмівний момент;
3) роботу гальмівних сил.

Дано:
t=1 хв,
n1=300 об/хв,
n2=180 об/хв,
J=2 кг·м2.

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
t=1 хв=60 с - час гальмування колеса;
- початкова частота обертання колеса;
- кінцева частота обертання колеса.
Обчислимо кутове прискорення колеса із залежності:
.

Знайти:
ω, M, A.

Гальмівний момент колеса знайдемо за формулою:
.
Обчислимо роботу гальмівних сил (-A=W2-W1):

Ось так просто та швидко знайшли три шукані значення.
Відповідь: