Задача 6, 3.22 Кінетична енергія вала, що обертається з частотою 5 об/с, дорівнює 60 Дж.
Обчислити момент імпульсу вала.

Дано:
N=5 об/с,
W=60 Дж.

Розв’язання:
Запишемо формулу для обчислення моменту імпульсу вала:
,      
де J – момент інерції і – кутова швидкість валу.

Знайти: L

З іншої сторони формула для обчислення кінетичної енергії обертання валу: 
,  звідси знаходимо момент інерції

та підставляємо все в формулу моменту імпульсу вала

Відповідь: