Задача 7, 3.23 Визначити кінетичну енергію велосипедиста, що їде зі швидкістю 9 км/год.
Маса велосипедиста разом з велосипедом 78 кг, причому на колеса припадає 3 кг.
Колеса велосипеда вважати обручами.

Дано:
v=9 км/год,
m=78 кг,
m0=3 кг
.

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
- швидкість велосипедиста.
Кінетична енергія велосипедиста W складається з кінетичної енергії поступального руху і кінетичної енергії обертового руху двох колес , тобто  
  ,
де - кутова швидкість колеса;
R - радіус колеса;
- момент інерції колеса;
m0 - маса колес. 

 

Знайти:
W

Звідси визначаємо кінетичну енергію велосипедиста

Відповідь: W=253,13 Дж.