Продовжуємо аналізувати відповіді до прикладів із ЗНО підготовки на ознаки подібності. Після паралельного перенесення та гомотетії точок йдуть приклади на паралельне перенесення прямих, парабол, кіл. Теорію з геометричних перетворень Ви можете знайти в онлайн доступі або почитати статтю "Геометричні перетворення. Перетворення подібності".
Далі розберемо розв'язки та формули на знаходження координат точок при повороті.

Тема: Перетворення фігур

Приклад 43.6 Дано точку C(1;3). Знайти координати точки C', у яку перейде точка C при повороті навколо початку координат на 900 проти годинникової стрілки.
поворот на 90 градусів точки
Розв'язування: Щоб побудувати точку C', у яку перейде точка C внаслідок повороту навколо точки O на кут α=90 градусів, потрібно (дивись рисунок):
а) провести промінь OC;
б) від променя OC відкласти кут COK, що дорівнює куту α у заданому напрямку (за умовою цього завдання – проти годинникової стрілки на кут α=90);
в) на промені OK знайти точку C', яка лежить на відстані OC від центру повороту O. Знайдемо довжини відрізка OC (і відповідно OC'):

Якщо на промені OK від точки O відкласти відрізок |OC'|= √10, то отримаємо координати точки C'(-3;1).
Звичайно, що точно відкласти довжини більшості відрізків не зручно (або неможливо), тому для пошуку координат точки (x';y'), при попороті точки (x;y) на кут α проти годинникової стрілки, зручно використовувати формули:

у нашому випадку, отримаємо

Відповідь: (-3;1) – А.

Приклад 43.17 Знайти образ точки (√2;0) при повороті навколо початку координат на кут 450 проти годинникової стрілки.
образ точки при повороті 
Розв'язування: Для пошуку координат образу точки (x';y'), при попороті точки (x;y) на кут α проти годинникової стрілки, зручно використовувати наступні формули:

у нашому випадку точка A(√2;0) і кут α=45, отримаємо
перетворення координат
тобто A'(1;1).
У шкільних підручниках образи точок (фігур) при повороті рекомендують шукати через відкладання відповідних координат та відрізків (променів), але далеко не всі дійсні числа можна точно зобразити (наприклад, √2, 4/3 і т.д.), тому ми рекомендуємо використовувати вище наведені формули повороту для відшукання координат образу точок.
Відповідь: (1;1) – Б.

Приклад 43.22 Дано точку B(0;√2). Установити відповідність між поворотами навколо початку координат (1–4) та координатами образу точки (А–Д).

1. Поворот на 900 за годинниковою стрілкою
2. Поворот на 900 проти годинникової стрілки
3. Поворот на 450 за годинниковою стрілкою
4. Поворот на 1350 проти годинникової стрілки

А. (1;1)
Б. (-1;1)
В. (-1;-1)
Г.  (√2;0)
Д.  (-√2;0)

Розв'язування: Для пошуку координат образу точки Bn(xn;yn), при попороті точки B(x;y) на кут α, зручно використовувати наступні формули:
поворот навколо початку координат
- проти годинникової стрілки
,
- за годинниковою стрілкою
перехід координат, поворот+
За наведеними залежностями визначаємо куди перейдуть точки з умови при повороті навколо O(0;0)
поворот точок за і проти годинникової стрілки
Тут мали наступні значення тригонометричних кутів:
sin(900)=0, cos(900)=0, sin(450)=cos(450)=sin(1350)=1/√2,
cos(1350)=-cos(450)=-1/√2.

Багато задач на геометричні перетворення можна розв'язати за допомогою наведених формул переходу точок при повороті. Зберігайте посилання на сайт та використовуйте в навчанні та ЗНО підготовці!