На уроках з геометрії у 8 - 9 класах Вас чекає багатсько задач на площі геометричних фігур, серед яких частину займають трапеції. Попередньо були розв'язані задачі на середню лінію трапеції, знаходження висоти, довжини сторін і т.д.
Далі наведемо кілька цікавих задач на прямокутні трапеції і не тільки, а також детально розберемо методику обчислення такого класу завдань.

Задача 1. Знайдіть площу трапеції, основи якої дорівнюють 16 см і 30 см, а бічні сторони − 13 см і 15 см.
Розв'язування:Будуємо рисунок трапеції, позначаємо сторони, а далі за формулою Герона знаходимо площу трапеції.
площа трапеції, обчислення площі

 

Задача 2. Точка перетину бісектрис гострих кутів при основі трапеції належить іншій основі. Знайдіть площу трапеції, якщо її бічні сторони дорівнюють 17 см і 25 см, а висота − 15 см.
Розв'язування:Тут важливо зауважити, що маємо не точки, а точка (однина). Тобто дві бісектриси перетинаються в одній точці. Наведемо рисунок до задачі і міркування, які допоможуть визначити сторони трапеції та знати площу.
задача на трапецію

Задача 3. Більша діагональ прямокутної трапеції ділить висоту, проведену з вершини тупого кута, на відрізки 15 см і 9 см, а бічна сторона дорівнює її меншій основі. Знайдіть площу трапеції.
Розв'язування:Побудуємо прямокутну трапецію за умовами задачі. та наведемо міркування для знаходження площі трапеції.
Уважно перегляньте як з пропорцій сторін трапеції знаходимо її площу.
розв'язки задачі на трапецію

Задача 4. У трапеції ABCD діагоналі AC і BD перпендикулярні. Знайдіть площу цієї трапеції, якщо AC=12 см, а середня лінія трапеції дорівнює 10 см.
Розв'язування:Наведемо рисунок трапеції з перпендикулярними дагоналями.
Далі з певних закономірностей, що описані далі знайдемо сторони та площу трапеції.
обчислення площі трапеції

Задача 5. Довжина кола, вписаного у прямокутну трапецію, дорвнює 24π см. Обчислити площу трапеції, якщо нижня її основа на 10 см довша за її верхню основу.
Розв'язування:Побудуємо трапецію за умовою. Легко здогадатися, що діаметр кола рівний висоті трапеції. Решта міркувань для обчислення площі прямокутної трапеції наведено нижче.
знаходження площі трапеції

Якщо хочете допомогти в розвитку сайту то просимо надсилати цікаві задачі та, в такий спосіб, покращувати наявну бібліотеку готових задач!