ГДЗ Алгебра 11 клас Мерзляк

підручник для 11 класу:
Збірник задач та контрольних робіт
Автор: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, Ю.М. Рабінович, М. С. Якір
Мова: Українська мова
Видавництво: Гімназія
Рік: 2011
ISBN: 978-966-474-163-4
Завантажити (скачать) ГДЗ: Алгебра 11 клас Мерзляк. Збірник задач і контрольних робіт. Формат: PDF
Зміст: Посібник містить близько 700 задач з алгебри. Складається з двох варіантів "Тренувальних вправ" по 239 завдань у кожному на різні теми та контрольних робіт для перевірки закріпленого матеріалу.

 

1 Варіант

Приклад 63. Дослідіть функцію та побудуйте її графік:

1) функція
Розв'язання: Область визначення обмежена кореневою функцією

Нулі функції визначаємо із рівняння f(x)=0;

x=0; x=1- розв'язки рівняння.
Критичні точки знаходимо з рівності нулю похідної
похідна функції
умова на екстремум
екстремум 4x=1;
- критична точка.

В одиниці похідна додатна
знак похідної
Отже, функція спадає на початку області визначення
інтервал спадання ф-ї
а далі зростає
інтервал зростання ф-ї
Знайдена критична точка є мінімумом, а функція в ній приймає значення
мінімум
Функція з проміжками зростання та спадання зображена на графіку
графік функції

 

2) функція
Розв'язання: Виключаємо нулі знаменника з області визначення

Задана дробова функція f(x)- ні парна, ні непарна, оскільки жодна з умов не виконується
умова парності

Прирівнявши чисельник до нуля

знаходимо нуль функції. Знаходимо точки екстремуму
похідна функції
умова на екстремум
х=0; х=4
та значення функції в точках
f(0)=0; f(4)=16/2=8.
В одиниці похідна від'ємна, отже на цьому проміжку функція спадає. Функція зростає, якщо аргумент належить до інтервалів
інтервали зростання ф-ї
та спадає поза ними
інтервали спадання ф-ї
Знайдені критичні точки будуть максимумом та мінімумом з відповідними значеннями функції
максимум
мінімум
В нулі знаменника функція має вертикальну асимптоту x=2
Графік функції має вигляд
графік функції

 

3) функція
Розв'язання: З умови обмеження на корінь встановлюємо область визначення
область визначення
D(f)=[-2;2];
Нулями функції з умови f(x)=0 будуть точки
нулі функції
Перевірка на парність
умова парності
показує, що функція непарна. З рівності нулю похідної визначаємо точки екстремуму
похідна функції
умова на екстремум
умова на екстремум
умова на екстремум
екстремуми
та значення функції
значення функції
значення функції
В нулі похідна додатна, отже між екстремумами функція зростає. На лівому краю проміжку маємо мінімум
мінімум
а на правому максимум.
Графік функції має наступний вигляд
графік функції

 

Розв'язки до Збірника задач з алгебри 11 клас. Мерзляк

Переглянути тематично подібні матеріали

Сподобався матеріал - порекомендуйте друзям!