Сьогодні розберемо готові приклади в яких функція задана на одній частині інтервалу, а потрібно продовжити на іншу частину так, щоб функція була парною або непарною. В такому випадку маємо справу з довизначенням функції, а самі розвинення в ряд Фур'є йдуть або за синусами або за косинусами. Ось чому і така назва уроку.
Повторимо формули розкладу в ряд Фур'є функції f(x)
(1)
туте a0,ak,bk - коефіцієнти Фур'є:
(2)

Приклад 15. Розкласти в ряд Фур'є функцію F(x)=1-x на (0;1] по косинусах. Побудувати суму ряду.
Розв'язування: Продовжимо функцію f(x)=1-x на проміжок (-1;0] таким чином, щоб вона була парною.
Для цього вона повинна бути наступною
f(x)=1-|x|.
Ви повинні добре розуміти, як відобразити функцію відносно початку координат, щоб вона стала парною або непарною при такому типі завдань.
Знаходимо a0

або за властивістю парної функції (див. попередні уроки)

Далі коефцієнти при косинусах для парної ф-ї
коефіцієнти Фур'є
усі bk=0, оскільки ф-я парна на (-1;1].
Складаємо ряд Фур'є для f(x):

Графік суми ряду S(x)
графік ряду Фур'є
Побудуємо графік перших 10 членів ряду в Мейплі
restart; with(plots):
f := 1/2+2*(sum((1-(-1)^k)/k^2*cos(Pi*k*x), k = 1 .. 10))/Pi^2;
plot(f, x = -2 .. 3, color = red);

ряд Фур'є в мейпл
Отримали задовільну збіжність ряду + перевірили, що розклад в ряд виконано правильно.

 

Приклад 16. Розвинути в ряд Фур'є функцію f(x)=x(2-x) на (0;2] по синусах.
Розв'язування:Якщо потрібно розкласти ф-ю по синусах, то вона повинна бути непарною.
А для того, щоб вона була непарною на (-2;2], запишемо її у вигляді
f(x)=x(2-|x|).
Таке довизначення не змінює її значень на заданому в умові інтервалі+дає можливість інтегрувати по синусах.
Перевіримо властивість коефіцієнтів ряду Фур'є:

Отримали підтвердження, що для непарної f(x)=x(2-|x|) на (-2;2] значення коеф-ів a0=0, ak=0 рівні нулю.
Інтегруванням знаходимо bk:
інтегрування коефіцієнтів ряду Фур'є
Кілька разів застосували інтегрування частинами, щоб спростити інтеграли.
Складаємо розклад функції в ряд Фур'є по синусах
.
Графік суми ряду S(x)

Перевіримо правильність обчислень побудовою перших 5 членів ряду в Мейпл
f := 16/(Pi^(3))*sum((1-(-1)^k)/k^3*sin(Pi*k*x/2), k= 1 .. 5);
plot(f, x = -2 .. 3, color = red);

 

Приклад 17 Розкласти функцію f(x)=x-x2/2 в ряд на 0≤x≤1
а) по косинусах;
б) по синусах.
Розв'язування: А) Продовжимо функцію f(x)=x-x^2/2 на проміжок (-1;0) таким чином, щоб вона була парною на (-1;1], тоді f(x)=|x|-x^2/2.
Оскільки зараз f(x) парною на -1≤x≤1 , то bk=0, а коефіцієнти Фур'є при косинусах обчислюємо інтегруванням:
коефіцієнти розкладу в ряд
Записуємо розклад функції f(x)=|x|-x^2/2 в ряд Фур'є:

Побудуємо графік ряду в Мейплі для 5 перших членів розкладу:
f := 1/3-2*(sum(cos(2*Pi*k*x)/k^2, k = 1 .. 5))/Pi^2;
plot(f, x = -2 .. 1, color = red);

графік ряду Фур'є
Функція парна і добре наближає досліджувану параболу f(x)=x-x^2/2.

Б) Для розвинення по ряду синусів, продовжимо функцію f(x)=x-x^2/2 на проміжок (-1;0] таким чином, щоб вона була непарною на (-1;1], тоді
f(x)=x(1-|x|/2).
Уважно перегляньте, та переконайтеся, що саме таке довизначення потрібно виконати.
Оскільки функція f(x) є парною на проміжку -1≤x≤1, то автоматично a0=0 й ak=0 і залишається проінтегрувати bk:

Отож, для заданої функції ряд Фур'є має вигляд:

Графік перших 30 членів ряду має вигляд

Далі навчимося розкладати в ряд Фур'є на [-Pi;Pi], вивчимо ряд теорем, познайомимося з комплексною формою Фур'є і обов'язково, все це закріпимо на практиці!