Продовжуємо аналізувати готові приклади на розклад функції в ряд Фур'є. Сьогодні крім обчислень будемо будувати суми рядів.
Нагадаємо, що розклад в ряд Фур'є функції f(x) на проміжку [-l;l] має вигляд
(1)
де a0,ak,bk - коефіцієнти Фур'є, які обчислюють інтегруванням:
(2)

Теорема (ознака) Діріхле: якщо функція f(x) кусково-монотонна на проміжку [-l;l] і має в ньому не більше, ніж скінченну кількість точок розриву (першого роду), то її ряд Фур'є збігається до суми f(x0) у кожній точці неперервності й до суми

у кожній точці розриву.
Це означає, що для розривних функцій в кожній точці розриву нам потрібно до графіка функції добавити точку, яка розміщена рівновіддалено від сусідніх.

Приклад 10. Розвинути в ряд Фур'є функцію:

Накреслити графік суми ряду.
Розв'язування: Визначимо коефіцієнти Фур'є:
обчислення коефіцієнтів Фур'є

інтеграл, коефіцієнти Фур'є
Оскільки задана функція f(x) має парне продовження, то bk=0.
Записуємо для заданої функції ряд Фур'є:

Будуємо графік суми ряду S(x)

З ростом кількості членів розкладу ряд буде краще наближати задану ф-ю.
Для прикладу, покажемо як будувати в Мейплі ряди Фур'є.
restart; with(plots):
f := 2/3-6*/Pi^2(sum(sin((1/3)*Pi*k)^2*cos(2*Pi*k*x*(1/3))/k^2, k = 1 .. 4));
f1 := 2/3-6*/Pi^2(sum(sin((1/3)*Pi*k)^2*cos(2*Pi*k*x*(1/3))/k^2, k = 1 .. 10));
q1:=plot(f,x=-3..3):
q2:=plot(f1,x=-3..3,color=blue):
display(q1,q2);

в результаті отримаємо
Графік ряду Фур'є
З графіку легко бачити, що достатньо взяти кілька перших членів розкладу Фур'є, щоб ряд з необхідною точністю збігався до заданої функції.

 

Приклад 11. Розвинути в ряд Фур'є функцію:
F(x)=|x| на (-2;2).
Розв'язування: Визначимо коефіцієнти Фур'є:
розклад в ряд Фур'є
так як функція f(x)=|x| на (-2;2) є парною, то bk=0.
Отож, для заданої функції ряд Фур'є має вигляд:

Побудуємо графік суми ряду S(x)
сума ряду

 

Приклад 12.Розкласти функцію в ряд Фур'є на заданому проміжку
на інтервалі (0;2l).

Розв'язування: Інтегруванням обчислюємо коефіцієнти Фур'є:
обчислення коефіцієнтів Фур'є
За формулою (1) складаємо розклад в ряд Фур'є заданої функції:

На цьому завдання розв'язано. Уважно розбирайте інтеграли, якщо на практиці у Вас будуть пропорційні функції то і значення інтегралів будуть пропорційними.

Приклад 13Знайти розклад Фур'є функції f(x)=x на x∈(1;3) та накреслити графік суми ряду.
Розв'язування: Обчислюємо коефіцієнти Фур'є l=(3-1)/2=1:
коефіцієнти Фур'є
Запам'ятовуйте заміни змінних під інтегралом, вони повторюються для багатьох завдань.
Отож, для заданої функції ряд Фур'є має вигляд:

Графік суми ряду S(x) з врахуванням теореми Діріхле має вигляд

Графік ряду Фур'є S(x) теоретично може бути розривний.
На практиці всі радіосигнали і коливання моделюють функціями Фур'є, а вони в свою чергу є комбінацією синусів та косинусів, тому отримують неперервні криві.
Побудуємо графік суми 50 членів ряду S(x) в Мейплі:
f := 2+2*(sum((-1)^(k+1)/(k)*sin(Pi*k*x), k = 1 .. 50))/Pi:
plot(f, x = -5 .. 5, y = 0 .. 4, color = red);

Графік ряду Фур'є

Приклад 14 Розкласти функцію f(x)=x^2 в ряд Фур'є на -1≤x≤1 та накреслити графік суми ряду.
Розв'язування:Так як функція f(x)=x^2 є парною на -1≤x≤1, то застосовуємо формулу Фур'є для парних функцій (з попереднього уроку)
розклад ряду за косинусами
Підставляємо коефіцієнти Фур'є в формулу розкладу ряду (1):

Будуємо графік суми ряду S(x)

Для порівняння покажемо, наскільки просто побудувати графік в Мейплі
f :=1/3+4/Pi^2*(sum((-1)^k/k^2*cos(Pi*k*x), k = 1 .. 10));
plot(f, x = -2 .. 4, y = 0 .. 1, color = red);

графік ряду Фур'є
На цьому черговий урок на ряди Фур'є добігає кінця.
Далі розберемо, як продовжити функції так щоб вони були непарними або парними, та розвинути їх відповідно за синусами або косинусами.