Алгоритм обчислення похідних вищих порядків ідентичний до того, що ви робите, щоб знайти часткову похідну першого

чи другого порядку
формула часткових похідних 2 порядку
Третя часткова похідна утворюється диференціюванням похідних другого порядку, четверта часткова похідна – обчисленням похідних від похідної 3 порядку за змінними
формула часткових похідних 2 порядку
і т. д.
На практиці рідко просять знайти похідні вище 5 порядку, виняток становлять завдання з експонентами та тригонометричними ф-ми, де легко вловити закономірність обчислення похідних.

Почнемо з простіших завдань, які не увійшли до попереднього уроку, а далі важчі.

Приклад 1. Знайти частинні похідні першого та другого порядку
u=cos(x3+y2)
Обчислення: Часткові похідні І порядку:
∂u/∂x=-3x2·sin(x3+y2);
∂u/∂y=-2y·sin(x3+y2).
Часткові похідні ІІ порядку:
2u/∂x2=∂u/∂x(-3x2·sin(x3+y2))=
= -6x·sin(x3+y2)-9x4·cos(x3+y2);

2u/∂y2=∂u/∂y(-2y·sin(x3+y2))=
= -2·sin(x3+y2)-4y2·cos(x3+y2);

2u/∂y∂x=∂u/∂y(-3x2·sin(x3+y2))=
= -6yx2·cos(x3+y2).
На сайті постійно вивчаємо математичні пакети, тому покажемо як 1 та 2 часткові похідні обчислювати в мейплі
f := cos(x^3+y^2);
d_x := diff(f, x);
d_y := diff(f, y);
d_xx := diff(f, x, x);
d_yy := diff(f, y, y);
d_xy := diff(f, x, y);

друга похідна в мейпл
Змінюємо функцію і маємо готовий калькулятор часткових похідних

Приклад 2. Знайти часткові похідні третього порядку 3f/∂x3,∂3f/∂y3
f=exp(y+x2)
Обчислення:Експоненту легко як інтегрувати так і диференціювати.
Не забуваємо, що маємо складену функцію та знаходимо часткові похідні 1-3 порядку
часткові похідні 1-3 порядку
Перевіримо їх в Мейплі, заодно обчислимо мішані похідні третього порядку.
Для цього до вище виписаного коду додамо третю часткову похідну
d_xxx := diff(f, x, x, x);
d_yyx := diff(f, y, y, x);
d_yxx := diff(f, y, x, x);
d_xxx := diff(f, y, y, y)

В результаті отримаємо
обчислення похідної в мейплі
При наборі формул теж слід уважно дивитися, щоб не допустити помилок.

 

Приклад 3 (2.1) z=ln(x2+xy+y2).
Показати, що має місце рівняння в частвових похідних

Обчислення: Часткові похідні І порядку:

Підставимо отримані похідні у задане диференціальне рівняння:

Отримали тотожність, тому задана функція є розв'язком рівняння

що і треба було довести.

Приклад 4 (4.1) Задана функція двох змінних

Знайти третю похідну у точці (-1;1).
Обчислення: Часткові похідні І порядку:
часткова похідна І порядку
Часткові похідні ІІ порядку:

Часткові похідні ІІІ порядку:

Обчислимо часткову похідну 3 порядку у точці (-1;1).

Якщо попередньо спростити вираз функції

то відшукання часткової похідної І порядку стає легким.

Відповідно і похідні вищих порядків легше знаходити.

 

Приклад 5 (4.2) z=x4+x3y+x2y2+xy3+y4.
Знайти частинні похідні четвертого порядку.
Обчислення: У функціях подібного виду похідна вищого порядку береться лише від виразів, у яких змінні мають степінь не нижче порядку похідної по кожній змінній, решта – нулі, оскільки на певних етапах вони стають константами, а похідна від сталої рівна 0.
Знаючи це правило, можемо записати
четверті частові похідні
Спробуйте перевірити самостійно.

Приклад 6 (4.3) Знайти четверті похідні

якщо функція має вигляд

Обчислення: Нагадуємо правило, що у многочленах з кількома змінними похідна вищого порядку береться лише для виразів, змінні яких мають степінь, який рівний або вище порядку похідної по кожній змінній, решта – нулі. Це тому, що після ряду диференціювань залишаються тільки сталі.
Тому аналізуючи вигляд ф-ї, отримаємо
четверта похідна
Для перевірки розв'яжіть це завдання самостійно.