Задача 25 Кільце з мідної дротини () помістили у магнітне поле перпендикулярно до ліній магнітної індукції.
Діаметр кільця D=20см, діаметр дротини d=1 мм.
Визначити швидкість зміни магнітного поля, якщо сила струму у кільці I=0,5 А.


Дано:

Розв’язання:

Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
- питомий опір міді;
D=20см =0,2 м - діаметр кільця;
d=1 мм =10-3 м - діаметр дротини.

Знайти:

Відповідно до закону електромагнітної індукції Фарадея, ЕРС індукції у рамі визначається за формулою:
,
де - потік магнітної індукції,
- площа круга, що обмежене кільцем. 
Отже,  .
З іншої сторони,
де - опір мідного провідника з довжиною . Звідси маємо

Визначимо швидкість зміни магнітного поля:
.
Відповідь: .