Задача 24 У магнітне поле, яке змінюється за законом , де , вмістили квадратну рамку зі стороною a=0,4 м, так що нормаль до рамки утворює кут з напрямом поля.
Визначити ЕРС індукції у рамці в момент часу t=3c.

Дано:

Розв’язання:
Відповідно до закону електромагнітної індукції Фарадея, ЕРС індукції у рамі визначається за формулою:
,
де - потік магнітної індукції,
S=a2 - площа квадратної рамки.

Знайти:

        
ЕРС індукції знаходимо через диференціювання по часу Ф     

ЕРС індукції у рамці в момент часу t=3c:
.
Відповідь: Ei=0,18 В.