Задача 22 Двома довгими паралельними провідниками, розміщеними на відстані r1=15 см один від одного, проходять в одному напрямі струми силами I1=10 А та I2=20 А.
Визначити роботу A, необхідну для розсування цих провідників на відстань r2=30 см.


Дано:

куля в оливі

Знайти:
A

Розв’язання: Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
r1=15 см=0,15 м- початкова відстань між провідниками,
r2=30 см=0,3 м- кінцева відстань між провідниками.
Елементарна робота, яка необхідна для розсування провідників:
dA=F·dr,
де - сила Ампера, яка діє на відрізок довжини l=1 м,
- магнітна проникність вакууму, - відносна проникність магнітного середовища ( для більшості діамагнетиків та парамагнетиків).
Отже, обчислимо роботу, необхідну для розсування провідників з відстані r1=0,15 м на відстань r2=0,3 м:
,
Підставляємо значення в формулу та знаходимо
.

Відповідь: A=27,73 мкДж.