Задача 18 Визначити магнітну індукцію поля, створеного відрізком l=30 см нескінченного лінійного провідника у точці, рівновіддаленій від кінців відрізка, яка розміщена на відстані R=5 см від його середини, якщо сила струму у провіднику I=5 А.

Дано:

 

куля в оливі

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
L=30 см=0,3 м - довжина відрізка,
R=5см=0,05 м  - відстань від точки до провідника.
Індукція магнітного поля прямого провідника зі струмом I у точці, розміщеній на відстані R від провідника обчислюється за формулою:
,
де - магнітна проникність вакууму, - відносна проникність магнітного середовища ( для більшості діа- та парамагнетиків).

Знайти:
B.

Із прямокутного і рівнобедреного трикутника (див. рисунок) слідує, що

звідси

Отже магнітна індукція поля

Відповідь: B=18,97 мкТл.

 

Задача 19, 11.23 Постійний струм силою I=2 А проходить провідником, зігнутим у вигляді квадрата зі стороною а=40 см.
Визначити магнітну індукцію B у центрі цього квадрата.

Дано:

куля в оливі

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
а=40 cм=0,4 м - сторона квадрата.
  Квадратну рамку можна умовно розділити на 4 провідника, довжи-ною а, кожен з яких створює магнітне поле з магнітною індукцією
.

Знайти:
B.

Результуючий вектор магнітної індукції у центрі цього квадрата і напрямлений від нас у площину квадрата. Отже, .
Оскільки провідник зігнутий у вигляді квадрата, то за властивістю (рис.)

Звідси
.
Обчислимо магнітну індукцію B у центрі квадрата:
.

Відповідь: B=5,66 мкТл.