Задача 17 До джерела струму з внутрішнім опором r=2 Ом двома способами під'єднують два однакові резистори з опорами по К=1 Ом кожний:
спочатку послідовно, а потім - паралельно.
Обчислити відношення потужностей у зовнішньому колі для першого та другого способів.

Дано:
r=2 Ом,
R=1 Ом.

Розв’язання:
І спосіб (послідовне з'єднання):
куля в оливі
Запишемо закон Ома для повного кола: 
.

Знайти:
  PI/PII.

         Для послідовного з'єднання: I3=I - загальна сила струму, R3=2R - загальний опір. 
Звідси - сила струму для І способу,
- потужність у колі.
ІІ спосіб (паралельне з'єднання):


куля в оливі

Для паралельного з'єднання: R3=0,5R - загальний опір.
Звідси - сила струму для ІІ способу,
- потужність у колі при паралельному з'єднанні.  Звідси, маємо

.
Відповідь: