Задача 6 Навколо нерухомого точкового заряду q0=+1 нКл рівномірно обертається під дією сил притягання негативно заряджена маленька кулька.
Чому дорівнює відношення заряду q до її маси m, якщо радіус орбіти R=2 см, а кутова швидкість обертання 3 рад/с ?

Дано:

 

Розв’язання:
Переведемо деякі величини в одиниці СІ:
- заряд кульки,
- радіус орбіти (відстань між зарядами).

Знайти: q/m

         Запишемо рівняння руху точкового заряду згідно з ІІ законом Ньютона:
,
де  - доцентрове прискорення кульки;
- електрична (кулонівська) сила. 
Складемо рівняння рівноваги двох сил

звідси знаходимо відношення заряду до маси       

З урахуванням знаку отримаємо

Відповідь: