Задача 16 Через лампу розжарювання тече струм силою I=0,5 А, підведений мідним провідником, переріз якого S=4,5 мм2.
Температура вольфрамової нитки лампи діаметром d=0,04 мм t=21000 C.
Визначити напруженість електричного поля E у міді та у вольфрамі, якщо питомий опір міді , питомий опір вольфраму за 00 C , а температурний коефіцієнт опору вольфраму


Дано:

Розв’язання:
Напруженість E електричного поля обчислюють за формулою:
,
де l - довжина провідника,  U - напруга в провіднику.

  Оскільки мідний провідник до лампи підведений послідовно, то сила струму I=0,5A в міді та у вольфрамі буде одноковою.
   Запишемо закон Ома для кожного провідника.

Знайти:

 Мідний провідник: , звідки ,  
де  - питомий опір міді;
- площа перерізу мідного провідника.
Отже,
.

Провідник з вольфраму:
, звідки .
Запишемо формулу для обчислення опору провідника з вольфраму:
,  де
- питомий опір вольфраму за 00 C;
- діаметр вольфрамової нитки,
- температурний коефіцієнт опору вольфраму,
- температура вольфрамової нитки лампи.                 
  Отже,

Відповідь: .