Задача 13 Як пристосувати прилад з ціною поділки i0=5 мкА, шкалою n=50 поділок та внутрішнім опором r=80 Oм для вимірювання таких електричних величин:
а) напруги до U=300 B,
б) сили струму до I=2A?

Дано:
,
а) U=300 В
б) I=2 А.

Розв’язання:

Переведемо деякі величини в одиниці СІ: 
.
куля в оливі

Знайти:
Rд, Rш

Для використання заданого чутливого мікроамперметра у ролі вольтметра до нього послідовно приєднують додатковий опір (рис. а), і прилад вмикають паралельно до споживача (опором R).
Тоді максимальна сила струму через прилад становить , якому відповідає спад напруги , звідси
.
Отже, з метою використання заданого приладу у ролі вольтметра до нього потрібно послідовно приєднати додатковий опір величиною 1,2 МОм.
куля в оливі
Для використання заданого приладу у ролі амперметра до нього паралельно приєднують шунт з опором (рис. б).
Тоді, за першим правилом Кірхгофа, сила струму I, що проходить через споживач опором R, дорівнює сумі сил струмів, які проходять, відповідно, через амперметр і через шунт:
.
Звідси  Iш=I-i0·n.
За законом Ома:
, звідки визначаємо опір шунта:

Оскільки спади напруг на амперметрі та на шунті однакові, то .
Тому для опору шунта одержуємо вираз:

Отже, для використання заданого приладу у ролі амперметра, розрахованого на силу струму , до нього треба паралельно приєднати шунт з опором 0,01 Ома.

Відповідь: