Задача 14 До амперметра опором Ra=0,15 Ом паралельно приєднали шунт опором R=0,05 Ом.
Визначити силу струму у колі за показом амперметра Ia=1 A.

Дано:

куля в оливі

Розв’язання:
За правилом Кірхгофа запишемо рівність (сума сил струмів у вузлі дорівнює нулю):  
.

Знайти: I

Тоді, згідно з законом Ома для ділянки кола, маємо  , де - спад напруги на цій ділянці.   
  Отже,
.

(ІІ спосіб: маємо звичайне паралельне з'єднання провідників, тому за властивістю 
- загальна сила струму на ділянці;
  , звідси - загальний опір на ділянці;
- спад напруги на цій ділянці, звідси
).
Відповідь: I=4A.