Шановні школярі, випускники, абітурієнти, цей розділ допоможе підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2017 року. Відповіді до тестів допоможуть Вам зрозуміти матеріал та методику обчислень, систематизувати та підвищити накопичений рівень знань з математики.

Розділ III. Функції

Завдання 3.1 - 3.45 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

Завдання 3.32 Знайдіть проміжки зростання функції у = х2+ 6*х + 8 .
ЗНО математика, відповіді
Розв'язання: На проміжках зростання похідна функції додатна – запам'ятайте це. Знаходимо похідну функції
у' = 2*x+ 6
умови рівності нулю визначаємо точку локального екстремуму
2*x+ 6=0; x=-6/2=-3.
В цій точці похідна функції змінює знак, зліва – від'ємна, справа додатна. Функція зростає на інтервалі
.
Варіант А тестів містить правильну відповідь.
Відповідь: А.

 

Завдання 3.33 Обчисліть f'(1), якщо кут між дотичною, проведеною до графіка функції у = f(х) у точці з абсцисою х0 =1, і додатним напрямком осі Оx дорівнює 30°.
ЗНО математика, відповіді
Розв'язання: Геометричний зміст похідної в точці полягає в тому, що вона рівна тангенсу кута нахилу дотичної. Знайдемо тангенс 30 градусів

Варіант В ЗНО тестів з математики відповідає знайденому значенню.

 

Завдання 3.34 До графіка функції у=-0,5х2 проведено дотичну у точці з абсцисою х0 = 3. Обчисліть тангенс кута нахилу цієї дотичної до додатного напряму осі абсцис.
ЗНО математика, відповіді
Розв'язання: Обчислимо похідну функції
y'= - 0,5*2*х=-x.
Тангенс рівний похідній в точці дотику
tg(f)=y'(3)=-3.
Графік функції із дотичною наведено на рисунку

графік функціїПравильна відповідь це варіант Б тестів ЗНО.
Відповідь: Б.

 

Завдання 3.35 Знайдіть стаціонарні точки функції у=х 3-3х2+5.
ЗНО математика, відповіді
Розв'язання: Стаціонарні точки – це нулі похідної функції. Знайдемо похідну
у'=3х2-6х
та прирівняємо її до нуля
3*x(x-2)=0;
x=0; x=2.
Знайдені стаціонарні точки відповідають варіанту В. Графік функції ілюструє поведінку функції та вигляд біля знайдених точок

графік функції
Відповідь: В.


Залишайтеся з нами і підготовка до ЗНО з математики залишиться для Вас приємним спогадом та зекономить багато часу та грошей на репетиторів.

Відповіді до ЗНО тестів