Цілочислова випадкова величина Х має рівномірний закон розподілу, якщо ймовірності її можливих значень однакова від експерименту до експерименту і обчислюються формулою
рівномірний закон розподілу, ймовірність, формулаУ табличній формі запису рівномірний закон розподілу має вигляд:
рівномірний закон розподілу ймовцірностей, таблицяУмова нормування для рівномірного закону розподілу має виглядумова нормування, рівномірний закон розподілу, формулаІмовірнісна твірна функція на основі першої формули приймає значенняімовірнісна твірна функція, формула, рівномірний закон розподілуімовірнісна твірна функція, формулаабоімовірнісна твірна функція, формулаЧислові характеристики рівномірного закону знаходимо на основі твірної функції

1. Математичне сподівання знаходимо за формулою
математичне сподівання, формула
При х = 1 отримуємо невизначеність (0/0), яку розкриваємо за правилом Лопіталя


При х = 1 знову маємо невизначеність виду (0/0), яку також розкриваємо за правилом Лопіталя

математичне сподівання, формулаОбчислення зайняли багата часу, однак формула для математичного сподівання вийшла досить легкою.

2. Виконавши подібні, але більш громіздкі перетворення, дисперсію і середнє математичне відхилення знаходимо за готовими формулами

дисперсія, формула

середнє математичне відхилення, формула

3. Для рівномірного розподілу ймовірностей асиметрія і ексцес рівні нулю

асиметрія, ексцес, формула

Є й інше означення, згідно з яким функція має рівномірний розподіл, якщо на деякому інтервалі щільність імовірностей приймає постійне значеннящільність імовірностей, рівномірний розподіл, формулаФункція розподілу ймовірностей для рівномірного закону визначається інтегруваннямфункція розподілу ймовірностей, формулаМатематичне сподівання в таких випадках визначають залежністюматематичне сподівання, формуладисперсію за формулоюдисперсія, формулаі середнє квадратичне відхилення через коріньсереднє квадратичне відхилення, формулаЙмовірність влучання випадкової величини Х в деякий інтервал , який міститься всередині інтервалу визначається за формулоюімовірність попадання в інтервал, формулаНаведені формули часто є більш застосовуваними на практиці ніж ті, що були дані вище.
Розглянемо приклади відшукання числових характеристик.

 

Приклад 1. Знайти математичне сподівання, дисперсію і середнє квадратичне відхилення М (Х), D (X), S (Х), якщо цілочислова випадкова величина Х має рівномірний закон розподілу і можливі значення її значення лежать в діапазоні 1..50:
.

Розв'язання. За умовою задачі маємо такі дані n = 50, p = 1/50=0,02.
Згідно формул обчислюємо математичне сподівання
математичне сподівання, обчислення
дисперсія
дисперсія, обчислення
середнє квадратичне відхилення
середнє квадратичне відхилення, обчислення

 

Приклад 2. Поїзда в метро прибувають на станцію кожні 10 хвилин. Визначити ймовірність того, що час очікування поїзда не буде більшим за 4 хвилини.

Розв'язання. За умовою задачі маємо два інтервали

Згідно формули, шукана ймовірність рівна частці цих величин

Задачі на відшукання інтервалу попадання випадкової величини, що розподілена за рівнимірним законом розв'язуйте за такою ж схемою. Вона проста і не вимагає складних обчислень.