Сьогодні поговоримо про те як класифікувати диференціальні рівняння (ДР) першого порядку, загальні означення та розберемо готові приклади на ряд ДР першого порядку. Класифікація потрібна для того, щоб далі розуміти в який спосіб те чи інше рівняння можна розв'язати. Без розуміння, "що за диференціальне рівняння Вам задано?" буде важко відшукати його загальний чи частинний розв'язок.
Що таке загальний і частинний розв'язок ДР, загальний інтеграл ДР та частинний інтеграл Ви можете пригадати з наступної теорії:

Щоб швидко класифікувати диференціальне рівняння та знати як його обчислювати ми вибрали гарні таблиці з літератури, з яких Ви швидко можете знайти відповіді на питання:
Що таке найпростіше диференціальне рівняння?
Які ДР називають рівняннями з віокремлюваними змінними, а які з відокремленими?
Який вигляд мають однорідні ДР?
В чому різниця між однорідними та неоднорідними ДР?
Яке ДР називають рівнянням Бернуллі?
Як перевірити чи маємо рівняння в повних диференціалах?
На ці питання Ви повинні вміти відповідати, бо їх часто задають на практичних та тестах, і за відповіддю викладач швидко може перевірити наскільки добре Ви знаєте основи ДР. Тому перегляньте та запам'ятайте вміст наступних таблиць, а далі уважно розберіть приклади, що ми для Вас підготували.

Класифікація ДР першого порядку

Класифікація ДР

Таблиці 2, 3. Види диференціальних рівнянь

Найпростіші диференціальні рівняння

Приклад 1. Знайти розв'язок ДР
y'=4x
Розв'язування: Маємо найпростіше ДР першого порядку.
При інтегруванні обох її частин отримаємо
y=4x2/2+C=2x2+C - загальний розв'язок ДР.
де C - довільна стала.

Приклад 2. Знайти розв'язок ДР
y'=8x
Розв'язування: З вигляду р-ня робимо висновок що це найпростіше ДР першого порядку.
Похідну y' замінюємо приростом функції до приросту аргументу y'=dy/dx, розділяємо змінні та інтегруємо
ДР першого порядку
Не забувайте, що невизначений інтеграл рівний значенню інтегралу + стала С.

Приклад 3. Розв'язати задачу Коші
y'=cos(x), y(0)=π.
Розв'язування: Інтегруємо найпростіше ДР першого порядку.
розв'язування ДР
Записуємо y=sin(x)+C - загальний розв'язок ДР.
Обчислимо розв'язок задачі Коші
y(0)=Pi.->π=sin(0)+C,
π=0+C,
C=π.

Підставивиши C=π в загальний розв'язок ДР, отримаємо
y=sin(x)+π - частинний розв'язок заданого ДР.
І подібних умов можна навести тисячі.
При інтегруванні лівої частини отримаєте функцію, а праву слід звести до одного з відомих табличних інтегралів +С.
Ось і вся методика обчислення найпростіших ДР.

Рівняння з відокремлюваними змінними

Приклад 4. Знайти загальний розв'язок ДР
y'=x*(y-1)
Розв'язування: Маємо ДР з відокремлюваними змінними, оскільки права сторона має вигляд f(x)*g(y)
Замінюємо y'=dy/dx, розділяємо змінні та інтегруємо
розв'язування ДР
де C=ln(c) - довільна стала.
При розв'язуванні ДР часто сталу С вносять під логарифм чи експоненту, перепепозначають і вже оперують новою сталою.
В такий спосіб добиваються компактного вигляду загального розв'язку ДР та простоти обчислень.

Приклад 5. Знайти розв'язок задачі Коші
розв'язування дифю рівняння
y(0)=2.
Розв'язування: Маємо ДР з відокремлюваними змінними.
В другому рядку формул розділили змінні, тому таке р-ня вже називається - ДР з відокремленими змінними.
загальний інтеграл ДР
Останніій запис не містить явно вираженої функції y(x) - тому такий запис розв'язку називають загальний інтеграл ДР.
Розв'яжемо задачу Коші:
y(0)=2
Підставляємо в загальний інтеграл ДР
ln(1+1)=22/2+C,
C=ln(2)-4/2=ln(2)-2.

Заміняєємо сталу в загальниому інтегралі ДР та отримаємо
ln(|1+ex|)=y2/2+ln(2)-2 - частинний інтеграл диференціального рівняння.
Розглянемо, ще один приклад де в результаті інтегрування отримаємо загальний інтеграл ДР.

Приклад 6. Розв'язати диференціальне рівняння
x+y*y'=0.
Розв'язування: Бачимо, що можемо розділити змінні, тому таке рівняння є ДР з відокремлюваними змінними.
При інтегруванні обох її частин отримаємо
обчислення диференціального рівняння
y=4x2/2+C=2x2+C -загальний розв'язок ДР.
 C - довільна стала.

Приклад 7. Зінтегрувати рівняння
(1+x^2)y*dx+(1+y^2)x*dy=0
Розв'язування: Розділяємо змінні в ДР та інтегруємо.
При інтегруванні обох її частин отримаємо логарифми, які групуємо за правилом суми логарифмів
рівняння з відокремленими змінними
Остання формула містить загальний інтеграл ДР.
(не плутати з загальним розв'язком y(x)=...).
Слід відзначити, що всюди потрібно перевіряти вирази на які ділимо.
Так тут виконували ділення на "x, y", тому слід перевірити чи пара x=0, y=0 не перетворює задане ДР в тотожність.
(1+0)*0*dx+(1+0)*0*dy=0.
Таким чином, точка x=0,y=0 - є особливим розв'язком диференціального рівняння.

Приклад 8. Знайти розв'язок ДР
y'=(4x+y+5)2
Розв'язування: Дане рівняння є звідним до рівнянь з відокремлюваними змінними.
Для цього слід ввести заміну змінних
z=4x+y або z=4x+y+5.
Вибираємо першу з них, диференціюємо, покладаючи z, y за функції, а x -за змінну.
Далі виражаємо y', підставляємо в рівняння, після чого розділяємо змінні та інтегруємо
інтегрування диференціального рівняння
Остання формула має явний вигляд функції y тому це загальний розв'язок ДР.
Тут ми ділили на (z+5)2+4, але оскільки цей вираз завжди додатний, то перевіряти чи він буде особливим розв'язком ДР немає змісту.
В наступних уроках продовжимо знайомитися з методами розв'язування ДР та різними алгоритмами, що дозволяють це робити швидко та правильно.