Нижче наведена таблиця містить основні формули похідних. З їх допомогою можна знайти більшість похідних і таблицю потрібно, якщо не знати на зубок, то хоча б мати під рукою для використання при вивченні диференціювання (знаходженні похідних).

Запишемо правила знаходження похідних
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Тут С – стала величина (константа), – функції від аргументу x, що мають похідні.
7) Якщо маємо– складену функція, тобто y=f(u), а u в свою чергу фунція від аргументу, та існують окремо похідні обидвох функцій і , то існує похідна від y по x, причому

Використовуючи наведене правило похідної складеної функції, таблицю похідних запишемо так
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

В наступних статтях будуть показані правила диференціювання, враховуючи наведену таблицю похідних.
Якщо наведених формул похідних Вам мало (потрібні еліптичні чи інші спеціальні функції), то можете знайти онлайн  в інтернеті та завантажити довідник з "формулами диференціювання" та теоремами, які застосовують при знаходженні похідних.