Шановні школярі, випускники, абітурієнти, цей розділ допоможе підготуватися до зовнішнього оцінювання 2017 року. Відповіді до тестів допоможуть Вам зрозуміти матеріал та методику обчислень, систематизувати та підвищити накопичений рівень знань з математики.

Розділ 1. Числа

Завдання 1.1 - 1.36 мають по п'ять варіантів відповідей, із яких тільки одна правильна. Правильно виконане завдання оцінюється 1 балом.

Завдання 1.26 Спростіть вираз завдання
відповіді до тестів
Розв'язок:
Розпишемо синус суми кутів за правилом
правило синусів
Якщо формули не знаєте або не маєте під руками, то кінцевого значення не знайдете. Підставимо вираз у початкову формулу
обчислення
Знайдене значення відповідає варіанту Д тестів.
Відповідь: Д.

 

Завдання 1.27 Обчисліть завдання
відповіді до тестів
Розв'язок: Підставимо значення синуса і косинуса 45 градусів та позбудемося ірраціональності виразу. Слід пам'ятати, що корінь з квадрату числа рівний модулю числа. З врахування цього в результаті обчислень отримаємо 2.
обчислення
обчислення
Про те, що корінь з квадрату рівний модулю виразу слід пам'ятати завжди. На такому простому правилі побудовано чимало завдань, які «завалюють» школярів.
Правильним в тестах є варіант Д.
Відповідь: Д.

 

Завдання 1.28 Задані числа:
числа
Укажіть правильну числову нерівність.

відповіді до тестів
Розв'язок: Знайдемо за оберненими тригонометричними функціями значення кутівДалі ставимо їх у ряд за зростанням
-60 < 30 < 60=b < a < c
В результаті отримаємо вираз, що відповідає варіанту В тестів ЗНО.
Відповідь: В.

 

Завдання 1.29 Подайте у порядку зростання числа: sin 40°, sin 80°, sin 240°.

Розв'язок:
Найпростіший спосіб визначити значення кута – це намалювати кут на одиничному крузі і у випадку синуса провести проекцію на вісь Оу. Отримане значення і буде шуканим синусом кута. Таки чином отримаємо, що синуси кутів потрібно розмістити в такому порядку.
sin 240 < sin40< sin80 sin 240, sin 40, sin80.
В результаті побудови кутів на одиничному колі приходимо до варіанту Г тестів ЗНО.
Відповідь: Г.
Залишайтеся з нами і підготовка до ЗНО з математики залишиться для Вас приємним спогадом та зекономить багато часу та грошей на репетиторів.

Відповіді до ЗНО тестів